Program usuwania azbestu w 2021 roku

Reklama

W 2021r. miasto Radomsko finansuje usługę usunięcia tj. transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachu lub elementów elewacji budynków na nieruchomościach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Radomska.

Osoby dysponujące prawem własności lub innym prawem do dysponowania nieruchomością na terenie miasta Radomska, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, którzy w bieżącym roku planują wymianę pokrycia r. dachu, mogą składać w terminie do 20 marca 2021 r. wnioski do Urzędu Miasta w Radomsku o sfinansowanie usługi usunięcia.

Zainteresowani występujący z wnioskiem o sfinansowanie usługi odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest zobowiązani są do dostarczenia do Urzędu Miasta kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Starostwo Powiatowe, zgłoszeń robót budowlanych polegających na demontażu pokrycia dachu z azbestu złożonych do Starostwa Powiatowego w Radomsku zgodnie z prawem budowlanym lub kserokopii wymaganych prawem pozwoleń na budowę. Jest to konieczny warunek do uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta lub można pobrać tutaj.

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami pod numerami telefonów lub poprzez pocztę elektroniczną:

44 685 45 31; waldemar.kazimierczak@radomsko.pl 44 685 44 97; agnieszka.madra@radomsko.pl

Odpady zawierające azbest pochodzące z wymiany pokrycia dachu muszą zostać zmagazynowane na działce właściciela w miejscu, gdzie możliwy będzie dojazd samochodem ciężarowym i załadunek zgromadzonych odpadów. Jeżeli nie będzie zapewniona możliwość dojazdu samochodem ciężarowym odpady nie zostaną odebrane. Aby skorzystać w bieżącym roku z niniejszego programu, wyroby zawierające azbest winny być zdemontowane w terminie do 20.09.2021 r. a odpady zawierające azbest należy złożyć na palecie i szczelnie zapakować w folię polietylenową.

Po zebraniu wniosków od mieszkańców i zbilansowaniu zakresu prac na rok 2021 zostanie sporządzony wniosek o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

fot.UM

Po pozytywnej ocenie wniosku przez Fundusz, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zostanie wyłoniona firma, która dokona odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest. Wyłoniona firma ustali z właścicielem posesji termin odbioru odpadów.

Koszt demontażu oraz nowego pokrycia dachu jest kosztem właściciela posesji.

Prawidłowo przygotowane do transportu zdemontowane płyty azbestowo – cementowe muszą być równo ułożone bezpośrednio na palecie lub w worku typu BIG-BAG, a całość (paletę lub paletę z workiem typu BIG-BAG) należy dodatkowo zabezpieczyć folią stretch.

 

 

 

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD