Radni przyjęli budżet powiatu radomszczańskiego na 2023 rok

Reklama

Uchwalenie budżetu na 2023 rok było jednym z najważniejszych tematów sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego, zwołanej 21 grudnia. ,,Za” przedstawionym projektem głosowało 18 radnych, wstrzymało się 4 radnych, nikt nie głosował ,,przeciw”.


Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwaliła budżet na 2023 rok. Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 169.765.876 zł, wydatki – na kwotę 177.765.876 zł.

– To bardzo trudny budżet, bo w trudnej sytuacji finansowej jest nie tylko nasz powiat, ale cały świat – podsumowała starosta Beata Pokora, zapowiadając, że powiat zamierza wykonywać nie tylko inwestycje na drogach, ale także będzie inwestować w odnawialne źródła energii. – Tam, gdzie to możliwe będziemy oszczędzać. I tam, gdzie to tylko możliwe, będziemy starać się o pozyskiwanie środków zewnętrznych, by ten budżet wykonać – dodała starosta.

W budżecie na 2023 rok w kwocie 177.765.876 zł przeznaczonej na wydatki, wyodrębniono wydatki bieżące w wysokości 138.175.996 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 39.589.880 zł. W planie zadań inwestycyjnych na 2023 r. ujęte zostały m. in. kwoty na modernizację dróg powiatowych: dofinansowanie pozyskane z Rządowego Programu Polski Ład – 26.365.000 zł, środki własne – 3.100.000 zł.

Kontynuowana będzie m. in. przebudowa ul. Krasickiego i drogi Gidle – Łowicz – Brzezinki – Zagórze (II etap), przewidziano działania proekologiczne, m. in. – instalację fotowoltaiczną dla budynku starostwa oraz stację ładowania aut elektrycznych obok budynku starostwa.

Podczas ostatniej w tym roku sesji radni wyrazili zgodę na dokonanie darowizn nieruchomości stanowiących własność powiatu – na rzecz gminy Kobiele Wielkie oraz na rzecz gminy Radomsko. Obie działki – w Orzechówku, gm. Kobiele Wielkie (pow. 0,11 ha) oraz w Dziepółci, gm. Radomsko (pow. 1,38 ha) położone są pod drogą nr 3933E relacji Dziepółć – Orzechówek (dł. 2 543 m), która z dniem 01.01.2023 r. zostanie pozbawiona dotychczasowej kategorii – dróg powiatowych i uzyska kategorię drogi gminnej. Dlatego działki mają być przekazane gminom.

Podjęto także uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2022-2029. Zmiany dotyczyły m. in.:

 • zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 400.605 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków subwencji oświatowej na zwiększoną liczbę uczniów;
 • przesunięcia kwoty 100.000 zł w planie wydatków na zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Miasto Radomsko.

W budżecie powiatu na 2023 rok dochody zaplanowano na kwotę 169.765.876 zł, wydatki – na kwotę 177.765.876 zł. Deficyt ma wynieść 8.000.000 zł.

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 4.216.582,35 zł , z czego:

 1. rezerwa ogólna budżetu na wydatki bieżące – 200.000 zł.
 2. rezerwy celowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące – 3.986.582,35 zł w zakresie:
 • Administracja publiczna – 10.000 zł;
 • Zarządzanie kryzysowe – 250.000 zł;
 • Oświata i wychowanie – 2.683.082 zł;
 • Pomoc społeczna – 10.000 zł;
 • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000 zł;
 • Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.003.500,35 zł;
 • Rodzina – 10.000 zł;
 • Kultura fizyczna – 10.000 zł.
 1. rezerwy celowe z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – 30.000 zł w zakresie dróg publicznych powiatowych – 30.000 zł.

Na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zabezpieczono w budżecie kwotę 2.050.000 zł.


Czytaj też: Miasto kupi Kinemę? Radni przyjęli budżet na 2023 rok. Które drogi będą remontowane?

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD