W RADOMSKU POWSTANIE OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY

Reklama

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku została wskazana do pełnienia w powiecie radomszczańskim funkcji wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu „Za życiem”. Jak informuje dyrektor poradni Katarzyna Bąbol, do zadań ośrodka należy kompleksowe wsparcie rodzin i dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Najważniejsze zadania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego to:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzicom.

W ramach zajęć ośrodek oferuje dzieciom m.in. następujące formy pomocy:
– Terapię Integracji Sensorycznej,
– Terapię w Sali Doświadczania Świata,
– Terapię neurologopedyczną,
– Terapię surdologopedyczną,
– Terapię tyflopedagogiczną,
– Terapię surdopedagogiczną,
– Terapię pedagogiczną,
– Zajęcia ruchowe /choreoterapia, arteterapia i logorytmika,
– Rehabilitację ruchową,
– Terapię ręki,
– Elementy programu Aktywności KNILL,
– Elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
– System Komunikacji Alternatywnej MAKATON,
– Behawioralne metody edukacji,
– Metoda Dobrego Startu,
– Terapię zajęciową,
– Język migowy.

Metody i treści zajęć dobierane są indywidualnie:
– terapeuta pracuje z dzieckiem indywidualnie, na zajęciach obecny może być rodzic (gdy tego wymaga terapia);
– praca terapeutów omawiana jest z rodzicami;
– uwzględniane są preferencje dziecka, jego zainteresowania oraz ulubione formy aktywności.

Zadania realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci polegają na stymulowaniu sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej, których celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych, porozumiewanie się, radzenie sobie z emocjami. Udział w zajęciach jest etapem przygotowującym dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Projekt finansowany jest z Budżetu Państwa.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD