Ruszyły matury 2022. Na początek egzamin z języka polskiego

Reklama

Dziś, 4 maja w całym kraju o godzinie 9 ruszyły matury. Blisko 290 tys. absolwentów liceów, techników, a także szkół branżowych II stopnia rozpoczyna egzamin dojrzałości. Uczniowie pierwszy egzamin napiszą z języka polskiego. W tym roku nie będą obowiązywały specjalne wytyczne sanitarne, jak to było w 2020 i 2021 roku.


Maturę z języka polskiego napisze dziś 289 300 tegorocznych absolwentów oraz ok. 5 480 absolwentów z lat ubiegłych.

W kolejnych dniach, tj. 5 maja odbędą się egzaminy z matematyki (poziom podstawowy) i historii muzyki (poziom rozszerzony). 6 maja — z języka angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego (poziom podstawowy). 9 maja — ponownie z języka angielskiego, ale na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, a także z filozofii (poziom rozszerzony). 10 maja — abiturienci przystąpią do egzaminów z języka polskiego i francuskiego na poziomie rozszerzonym.

Część ustna egzaminu przeprowadzona zostanie w dniach 18-20 maja. Jednak przystąpią do nich tylko absolwenci, których wynik egzaminu z części ustnej jest niezbędny w procesie rekrutacji na uczelnię zagraniczną bądź do realizacji postanowień umów międzynarodowych.

W tym roku przeprowadzonych zostanie prawie pół miliona egzaminów z języka angielskiego na wszystkich poziomach (PP, PR i DJ). To najchętniej wybierany przedmiot dodatkowy.

Najstarszy tegoroczny maturzysta urodził się w 1951 roku. Do egzaminu maturalnego przystępuje w wieku 71 lat. Taką ciekawostkę podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Zasady sanitarne obowiązujące podczas egzaminów

W wytycznych MEN wskazało m.in., że do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Dotyczy to również pracowników szkół – do pracy mogą przechodzić tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Rekomenduje się także ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz. Rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów).

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 679), uprzejmie informuję, że podczas egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych od maja 2022 r. do sierpnia 2022 r. nie będą obowiązywały – wzorem lat 2020–2021 – odrębne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów – poinformował Marcin Smolik, dyrektor CKE w komunikacie wydanym 19 kwietnia.

Podał również, że podczas egzaminów obowiązują “Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego”, opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny, w zakresie, w jakim dotyczą one do sytuacji egzaminacyjnej.

W placówkach obowiązują ogólne zasady higieny:

  • częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),
  • ochrona podczas kichania i kaszlu,
  • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  • niedzielenie się zaczętym jedzeniem.

Zaleca się także wietrzenie sal i części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć w ramach utrzymania higieny otoczenia uczniów.

Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 5 lipca 2022 r. o godz. 8:30.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD