MEBIN

Starostwo Powiatowe zmienia godziny pracy

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników i mieszkańców, od 12 kwietnia Starostwo Powiatowe w Radomsku będzie pracowało w systemie zmianowym. Wszystkie sprawy mieszkańców będą realizowane bez zmian, a urząd wydłużył godziny pracy.

Od 12 kwietnia do 7 maja Starostwo Powiatowe w Radomsku będzie czynne od godz. 7.00 do godz. 17.30 z trzydziestominutową przerwą techniczną przeznaczoną na dezynfekcję pomieszczeń (w godzinach od 12.00 do 12.30 – w tym czasie urząd będzie nieczynny).

Pierwsza zmiana będzie trwała od 7.00 do 12.00, a druga od 12.30 do 17.30.

W sytuacji epidemicznej urząd nie zaprzestaje pracy, wykonując zadania niezbędne do pomocy obywatelom, a także inne zadania pilne i niecierpiące zwłoki. Wnioski będą rozpatrywane, dokumenty wydawane, a rejestracje dokonywane, jednak do budynku Starostwa Powiatowego będą wpuszczani wyłącznie klienci, którzy dokonali uprzednio telefonicznego (lub mailowego) umówienia wizyty. Bezpośredni kontakt jest możliwy przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz z zachowaniem środków ochrony osobistej. Na każde stanowisko wpuszczany będzie jeden klient.

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego apeluje do mieszkańców, by w miarę możliwości wszystkie niezbędne sprawy i formalności załatwiali drogą telefoniczną, mailową, przez system ePUAP lub za pomocą poczty tradycyjnej (adres: Starostwo Powiatowe w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko).

Z uwagi na stan epidemii, urzędnicy proszą o cierpliwość i wyrozumiałość. Zapewnia się wstęp do budynku Starostwa Powiatowego z psem asystującym.

Osobiście dostarczane wnioski oraz inne dokumenty należy składać do skrzynki podawczej wystawionej przy wejściu do urzędu, w Biurze Obsługi Klienta.

W starostwie funkcjonują dwa wejścia: główne wejście A oraz wejście B, w którym obsługiwani są wyłącznie klienci referatu rejestracji pojazdów.


Punkt kasowy – godziny otwarcia

Do dnia 7. 05.2021 r. kasa w urzędzie będzie nieczynna. Druki przelewów oraz wykaz kont bankowych dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomsku.

Wpłat można dokonywać na wskazane numery rachunków znajdujące się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bez dodatkowych opłat wpłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Radomsku są przyjmowane w siedzibie Getin Noble Bank przy ul. Piłsudskiego 7 w Radomsku.

Co warto wiedzieć, gdy rejestrujesz pojazd

Składanie wniosków

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów i pracowników urzędu, wnioski o rejestrację pojazdów w Starostwie Powiatowym w Radomsku przyjmowane są w specjalnie utworzonym wejściu ,,B”. Dokumentacja weryfikowana jest po odbyciu 24-godzinnej kwarantanny. Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymogi określone przepisami prawa, jest realizowany; w przypadku braków formalnych, pracownik referatu telefonicznie informuje o konieczności jego uzupełnienia, umawiając jednocześnie wizytę w urzędzie.

Wydawanie wniosków

Gotowe wnioski wydawane są klientowi także w okienku „B” (parter Starostwa Powiatowego w Radomsku) po uprzednim telefonicznym poinformowaniu o możliwości odbioru.

Kolejki

Obecnie przed starostwem nie tworzą się duże kolejki. Urząd nie ma jednak wpływu na godziny, które klient wybiera na złożenie wniosku. Może się więc zdarzyć, że w jednym czasie do urzędu przyjdzie duża grupa osób. Najczęściej bywa tak w godzinach rannych, często jeszcze przed otwarciem urzędu.

Składanie wniosków za pomocą systemu ePUAP

Polecany obecnie, w dobie epidemii sposób zgłaszania wniosków o rejestrację pojazdów za pomocą elektronicznego systemu ePUAP upraszcza i przyspiesza to postępowanie. Pracownik referatu ma możliwość weryfikacji kompletności dokumentów, a w razie potrzeby – poinformowania o konieczności ich uzupełnienia, co w rezultacie przyczynia się do właściwego załatwienia sprawy. Skorzystanie z tej drogi nie eliminuje jednak konieczności dostarczenia przy rejestracji oryginałów wymaganych dokumentów.

Przesłanie przez ePUAP wniosku oraz skanów dokumentów pozwala urzędnikowi przygotować proces rejestracji, by potem – po wezwaniu klienta do urzędu – już jedynie zweryfikować prawdziwość kopii i oryginałów. Bez tego nie można wydać dowodu rejestracyjnego.

Osoba dostarczająca oryginały, w tym samym dniu odbiera rejestrację, pod warunkiem, że wcześniej dostarczony został komplet wymaganych dokumentów, który umożliwił ich formalną weryfikację. Urząd czyni wszystko, aby odbiór wykonanej rejestracji, w przypadku złożenia przez ePUAP kompletu dokumentów, nie trwał dłużej niż 30 minut.

Wzory wniosków i formularzy oraz spis potrzebnych dokumentów


Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych

 • Biuro Obsługi Klienta

tel. (44) 683 45 09

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna

tel. (44) 685 89 25

 • Referat ds. Zdrowia i Polityki Społecznej

tel. (44) 685 89 16, (44) 685 89 17

e-mail: zdrowie@radomszczanski.pl lub zdrowie2@radomszczanski.pl

 • Wydział Zarządzania Drogami

pokój 319/320 tel. (44) 683 49 25

pokój 321 tel. (44) 685 89 67

e-mail: drogi@radomszczanski.pl

 • Wydział Finansowy

tel. (44) 685 89 65
e-mail: naczelnikfin@radomszczanski.pl

 • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

tel. (44) 685 89 34
w sprawach gospodarki leśnej – 502 716 179
e-mail: srodowisko@radomszczanski.pl

 • Wydział Geodezji

(w tym Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Za pośrednictwem strony internetowej: https://radomszczanski.geoportal2.pl/map/mat/mat.php zamówić można mapę ewidencyjną, mapę zasadniczą oraz inne materiały bez wychodzenia z domu! Zamówione materiały dostarczone zostaną elektronicznie lub za pomocą poczty tradycyjnej.
Obsługa zgłoszeń i geoportalu:
tel. (44) 685 89 12,
Mapa numeryczna, kierownik: (44) 685 89 13
e-mail: mapa@radomszczanski.pl
Sprzedaż map:
tel. (44) 685 89 11
e-mail: osrodek@radomszczanski.pl
Narady koordynacyjne:
tel. (44) 685 89 14
e-mail: zud@radomszczanski.pl
Ewidencja gruntów i budynków:
tel. (44) 685 89 46,
e-mail: ewidencja@radomszczanski.pl

 • Wydział Budownictwa i Architektury

pokój 202 tel. (44) 683 09 32
pokój 203 tel. (44) 685 89 31
pokój 203 tel. (44) 685 89 31
pokój 210: tel. (44) 685 89 32
pokój 211: tel. (44) 685 89 33
e-mail: budownictwo@radomszczanski.pl

 • Biuro Rzecznika Konsumentów

tel. (44) 685 89 18
e-mail: konsument@radomszczanski.pl

 • Referat Rejestracji Pojazdów

tel. (44) 685 89 20
tel. (44) 685 89 84 (pokój 110, odbiór dokumentów)

 • Referat Praw Jazdy i Transportu

tel. (44) 685 89 51

 • Referat Gospodarki Nieruchomościami

e-mail: nieruchomosci@radomszczanski.pl, fax: 44 683-43-35
– tel. ( 44 ) 685-89-41 w sprawach dot. prowadzonych postępowań o ustalenie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi, mienia gromadzkiego, scaleń gruntów, zgody na udostępnienie nieruchomości na cele budowlane
– tel. ( 44 ) 685-89-42 w sprawach dot. prowadzonych postępowań o ustalenie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi, użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, dzierżawy , zbycia nieruchomości, ograniczenia sposobu użytkowania nieruchomości
– tel. ( 44) 683-36-06 w sprawach dot. prowadzonych postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Powiatu

 • Biuro Promocji Powiatu, Turystyki i Sportu

tel. (44) 685 89 78
e-mail: promocja@radomszczanski.pl

 • Rzecznik Prasowy

tel. (44) 685 89 82
e-mail: rzecznik@radomszczanski.pl
fax 44 683 43 35

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomsku

tel. (44) 685 89 70 lub (44) 685 89 69
e-mail: pinb@radomszczanski.pl
ePUAP: /PinbRadomsko/SkrytkaESP

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button
Puls Radomska

FREE
VIEW