Luxbud

Szpital z Radomska pozyskał środki unijne na zakup sprzętu medycznego

Polonaisse

Kolejne środki, tym razem unijne wpłyną do Szpitala Powiatowego w Radomsku. Placówka zostanie doposażona w nowy sprzęt i aparaturę medyczną oraz infrastrukturę informatyczną w celu sprawnego funkcjonowania w kontekście pandemii COVID-19.


Wniosek złożony przez Szpital Powiatowy w Radomsku zajął 1 miejsce na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POIS.11.03.00-IP.04-00-001/21 Instrumentu REACT-EU, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Pozyskane środki finansowe w ramach projektu pn: „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Radomsku w sprzęt, aparaturę medyczną oraz infrastrukturę informatyczną w celu sprawnego funkcjonowania w kontekście pandemii COVID-19″ zostaną przeznaczone na:

  • zakup nowoczesnego cyfrowego aparatu RTG i USG dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
  • zakup nowego aparatu USG przeznaczonego dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego,
  • sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
  • wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz środków ochrony indywidualnej,
  • szkolenie personelu obsługującego infrastrukturę wytworzoną w ramach projektu.

Całkowita wartość projektu: 5 760 735,27 zł.

Wartość przyznanego dofinansowania z UE: 4 885 991,27 zł.

Fundusze w ramach w/w projektu zostały przeznaczone na dofinansowanie oddziałów zakaźnych i innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z nimi.

Głównym założeniem REACT-EU jest wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia oraz wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obliczu pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych. Ministerstwo, poprzez realizację nowych projektów infrastrukturalnych, ma na celu przygotowanie gospodarki do jej ekologicznej i cyfrowej odbudowy.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej
Polonaisse

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD