Magdalena Spólnicka

W Radomsku działa filia częstochowskiego hospicjum Dar Serca

W Radomsku przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27, działać będzie filia częstochowskiego stowarzyszenia hospicjum Dar Serca. Pomoc rehabilitanta i psychologa znajdą tu pacjenci onkologiczni. W piątek, 9 września odbyła się uroczysta inauguracja placówki.


Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca zostało powołane do życia w 2000 r. Początkowo swoją działalnością statutową obejmowało wyłącznie dzieci z zaawansowaną chorobą nowotworową. Z uwagi jednak na stale rosną liczbę pacjentów i potrzebę opieki hospicyjnej, rozszerzono działalność obejmując również opieką chorych dorosłych. Placówka w Radomsku świadczyć będzie pomoc osobom po przebytej chorobie onkologicznej (lub w jej trakcie), posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. W zakres tej pomocy wchodzi kompleksowa rehabilitacja (w tym także ruchowa i psychologiczna) oraz terapia zajęciowa.

Jak podkreślają specjaliści, podstawowym celem jest przywrócenie chorego po terapii onkologicznej do społeczeństwa i do tzw. normalnego życia. Holistyczna opieka i leczenie paliatywne mają na celu uwzględnienie potrzeb fizycznych, psychicznych, socjalnych i duchowych chorych oraz wsparcie dla ich rodzin. Celem projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest polepszenie sprawności fizycznej i psychicznej podopiecznych poprzez zapewnienie kompleksowej rehabilitacji, w tym objęcie osób niepełnosprawnych działaniami aktywizującymi i motywującymi mającymi na celu poprawę stanu emocjonalnego, pobudzenie woli walki z rakiem, podniesienie samooceny oraz wzmocnienie wiary we własne możliwości. Więcej informacji na stronie internetowej: www.hospicjumczestochowa.pl.

W uroczystym otwarciu placówki w Radomsku uczestniczyli m. in. Anna Ogłaza prezes Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca, poseł na Sejm RP Anna Milczanowska, zastępca dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku dr n. med. Andrzej Kałmuk, Fabian Zagórowicz ze Starostwa, wiceprezydent miasta Małgorzata Kańska – Kipigroch oraz Tadeusz Kubak.

Inauguracji otwarcia hospicjum w Radomsku towarzyszył akcent kulturalny. W Miejskim Domu Kultury przedstawiono spektakl “Rakotwórczość” – mówiący o profilaktyce onkologicznej w wykonaniu podopiecznych stowarzyszenia, w reżyserii Sylwii Oksiuty – Warmus.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD