Własna firma? PUP w Radomsku przyznaje dofinansowanie na rozpoczęcie działalności

Reklama

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.


Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku, zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej, mogą złożyć wniosek w terminie od 25 do 29 września br.

Planowane dotacje realizowane będą w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie radomszczańskim” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytet FELD.07 „Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”, „Działanie FELD.07.01 Aktywizacja zawodowa – PUP”.

Maksymalna kwota o jaką można wnioskować to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, które na dzień 1 września 2023 r. wynosi 7 005,76 zł.

W pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Są to następujące grupy osób:

 • kobiety,
 • osoby młode (w wieku 18 – 29 lat),
 • osoby starsze (w wieku 55 lat i więcej),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, ponadpodstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym).

Zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021 – 2027”, w przypadku wsparcia osób w wieku 15 – 29 lat, udział takiej osoby w projekcie EFS+ poprzedzony będzie oceną umiejętności cyfrowych. Każdy uczestnik projektu należący do grupy osób młodych, jest zobowiązany do wypełnienia testu kompetencji cyfrowych, w siedzibie PUP w Radomsku. Wynik testu zostanie omówiony z doradcą klienta.

Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej powinno wynikać z założeń Indywidualnego Planu Działania – przed złożeniem wniosku o dotację należy pamiętać o obowiązkowej wizycie u doradcy klienta.

Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w zajęciach nt. wypełniania wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „Możliwość podejmowania działalności gospodarczej”.

Spotkania odbędą się w dniach:

 • 21 września godzina 9.30 i 12.00,
 • 22 września godzina 12.00.

Zapisy na zajęcia będą przyjmowane:

 • telefonicznie pod numerem 44 683 73 54 do 56, 58 i 62 wew. 26, 60, 69.
 • mailowo: m.gielec@pup-radomsko.pl; j.wieczorek@pup-radomsko.pl; e.tazbir@pup-radomsko.pl
 • osobiście w siedzibie urzędu: stanowiska 6, 7 lub 12.

Regulamin przyznawania dotacji obowiązujący w PUP w Radomsku w 2023 r. oraz wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku dostępne są w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać również w urzędzie ul. Tysiąclecia 2, Referat Instrumentów Rynku Pracy, pokój 26 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 54 – 56, -58, -62 wew. 38.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu będą zamieszczone na stronie internetowej radomsko.praca.gov.pl  w zakładce “Rynek pracy” – “Programy aktywizacyjne i projekty urzędu”.


Czytaj też: Spotkanie z Bogusławem Wołoszańskim i Magdaleną Spólnicką w Radomsku

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD