Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Jarosława Ferenca

Reklama

Po debacie nad raportem stanie miasta miejscy radni udzielili wotum zaufania prezydentowi Jarosławowi Ferencowi.( 15 radnych za, 5 wstrzymało się od głosu). -Dziękuje za wotum zaufania. Dziękuje mojemu pierwszemu zastępcy – Małgorzacie Kańskiej -Kipigroch i skarbnik Marioli Wypych. Dziękuje wszystkim urzędnikom i wydziałom, które wspomagają inwestycje. Bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że kolejny rok będzie czasem rozwoju. Budżet na to wskazuje. Mam nadzieje, ze dzięki tym działaniom, które zostały już podjęte będziemy mogli dalej rozwijać miasto.

– Na zadania inwestycyjne w ramach wydatków majątkowych jednorocznych zaplanowano w 2019r 18530046,37 zł, natomiast wykorzystano kwotę 17025645,79, tj. 91,88% wielkości planowanej. Na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano 51029764,47 zł, natomiast wydatkowano kwotę 50456256,52zł. W ramach wydatków bieżących w roku 2019 wykonanie planu budżetowego wyniosło 188677140,11zł, co stanowiło 96,03% kwoty zaplanowanej – przedstawiła finanse miasta skarbnik Mariola Wypych.

– Tegoroczny budżet jest bardzo dobrze wykonany. Dobrze korzystamy z pomocy zewnętrznej, dzięki temu możemy realizować inwestycje w środki trwałe. Powiększamy majątek miasta. Dziękuje prezydentowi. Będę głosowała za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem absolutorium – mówiła przewodnicząca Jadwiga Łysik.

-Ten budżet jest silny i sam się obroni. Do 100 proc. niewiele nam brakuje. Miasto się rozwija. Miniony rok był dobrze przepracowany przez radnych mimo okresu pandemii. Myślę, że udzielenie absolutorium to tylko formalność – powiedział radny Paweł Kołdoński.

-Nie stoimy na przeszkodzie pozyskiwania środków zewnętrznych. Cieszy nas, że w budżecie znalazło się tyle środków. Mimo wielu różnic gwarantujemy współpracę aby nasze miasto się rozwijało – powiedział radny Bartłomiej Biskup.

Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Miasta Radomska wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok radni udzielili absolutorium prezydentowi Jarosławowi Ferencowi z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019r.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej
[pro_ad_display_adzone id="64133"]

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD