31. finał WOŚP już 29 stycznia! Co przygotowały sztaby z Gomunic i Kamieńska?

Reklama

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zacznie się w niedzielę, 29 stycznia. Co będzie się działo w Gomunicach i Kamieńsku?


Finał WOŚP w Gomunicach rozpocznie się od godz. 15:00, a zorganizowany zostanie w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gomunicach.

W programie m.in.: występy przedszkolaków, harcerzy, uczniów ze szkół z Chrzanowic i Gomunic, Music Souls. A także kiermasz “Kto da więcej”. Działać będzie również kawiarenka z domowymi wypiekami. KSRG OSP Gomunice zaprezentuje swój nowy wóz strażacki.

Podczas finału WOŚP będzie można zmierzyć sobie ciśnienie i poziom cukru. Nie lada gratką będzie możliwość zrobienia sobie zdjęcia z egzotycznym zwierzęciem. Natomiast o godz. 20:00 tradycyjnie – światełko do nieba.

Natomiast Kamieńsk zaprasza już od godz. 9:15 nad zbiornik wodny Wójcik na morsowanie ze stowarzyszeniem Aktywni Kamieńsk. Od godz. 15:30 w Domu Ludowym będzie się działo.

Przygotowano m.in.: występy harcerzy z Radomska, Gomunic oraz Kamieńska, występ orkiestry dętej z Kamieńska oraz kiermasz “Kto da więcej”. Działać będzie również kawiarenka z domowymi wypiekami oraz specjałami od pań z Kół Gospodyń Wiejskich. Odbędzie się również pokaz wozów KSRG OSP Kamieńsk.

31. Finałowi WOŚP przyświeca hasło “Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”. Celem tegorocznej zbiórki jest walka z sepsą. Chodzi o zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, którymi zakażenie może doprowadzić do sepsy. Po raz pierwszy w historii Orkiestry zakupione urządzenia posłużą nie określonej grupie wiekowej pacjentów, ale wszystkim, którzy tego sprzętu będą potrzebować.

Dlaczego walka z sepsą?

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. 

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy.

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

W ramach 31. Finału WOŚP planuje kupić:

  • urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF;
  • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności;
  • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego;
  • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych;
  • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń;
  • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

Czytaj też:

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD