Luxbud

Budżet powiatu na 2022 rok uchwalony

Polonaisse

Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwaliła budżet na ostatniej w tym roku sesji zwołanej 29 grudnia. Obrady toczyły się w trybie zdalnym. 18 radnych głosowało za przyjęciem projektu budżetu, 1 osoba wstrzymał się od głosu, przeciw było 3 radnych.


Przyszłoroczny budżet przewiduje: dochody bieżące w wysokości 120.418.555 zł i dochody majątkowe w wysokości 5.580.538 zł.

Wydatki budżetu w łącznej wysokości mają wynieść 124.949.093 zł, w tym:

 • wydatki bieżące w wysokości 118.582.541 zł,
 • wydatki majątkowe w wysokości 6.366.551 zł.

Zaplanowane na przyszły 2022 rok wydatki majątkowe są o 4,7 mln zł większe niż planowane w budżecie na 2021 rok.

Wśród zadań inwestycyjnych znalazły się:

 • przebudowa ul. Szkolnej w Borzykowej 500.000 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 425.000 zł);
 • przebudowa drogi powiatowej nr 1921E i 3915E na odcinku Brudzice-Wola Grzymalina – 40.000 zł;
 • przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3928E ul. Sucharskiego z Poprzeczną w Radomsku – 150 000 zł (środki budżetu powiatu);
 • zakup materiałów brukowych do budowy chodników w ramach porozumień z gminami – 120.000 zł;
 • przebudowa drogi powiatowej nr 3950E ul. ks. Kościowa w Radomsku – 3.224.973 zł (środki budżetu powiatu – 671.935 zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2.553.038 zł);
 • przebudowa przejść dla pieszych: na drodze pow. nr 3934E ul. Szkolna, Kobiele Wielkie – 122.000 zł (środki budżetu powiatu – 24.400 zł, RFRD – 97.600 zł); na drodze pow. nr 3923E ul. Leśna, Kodrąb – 112.000 zł (śr. z budżetu powiatu – 22.400 zł, RFRD – 89.600 zł); na drodze pow. nr 1921E ul. Szkolna, Lgota Wlk. – 112.000 zł (śr. budżetu powiatu – 22.400 zł, RFRD – 89.600 zł), na drodze pow. nr 3922E w Wąglinie – 112.000 zł (śr. budżetu powiatu – 22.400 zł, RFRD – 89.600 zł), na drodze pow. nr 3923E w Zapolicach – 92 000 zł (śr. budżetu powiatu 18.400 zł, RFRD – 73.600 zł);
 • modernizacja łazienek w SOSW w Radomsku – 255.000 zł (zabezpieczenie  wkładu własnego);
 • zakup serwera na potrzeby Wydziału Geodezji – 40 000 zł (środki budżetu powiatu);
 • budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług – 1.085.578 zł (Geoportal, środki budżetu powiatu);
 • budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych wraz z utworzeniem miejsc postojowych oraz oświetleniem parkingu przed budynkiem starostwa – 20.000 zł;
 • zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego w Strzałkowie z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą 300.000 zł środki budżetu powiatu).

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.050.000 zł, zostanie ona przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przychody budżetu w wysokości 1.000.000 zł pochodzić będą ze spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych, rozchody – budżetu w wysokości 2.050.000 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przedstawiony projekt budżetu zyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Radni uchwalili także zmiany w budżecie powiatu na rok 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2021-2029. Dotyczą one m. in.:

 • pozyskania 48.040 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie ekopracowni w I LO w Radomsku;
 • 11.180 zł dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID na prowadzenie miejsca kwarantanny zbiorowej;
 • przesunięcia 70.000 zł z rezerwy na pokrycie zwiększonych kosztów zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Radomsko.

Zaakceptowany został także wykaz i plan finansowy wydatków (w sumie 1.130.559 zł), które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Znalazła się w nim m.in. modernizacja przejść dla pieszych, której zakończenie uzależnione jest od ustania mrozów. 21 radnych głosowało ,,za”, 1 – wstrzymał się od głosu.

Radni głosowali także za nowelizacją regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku, zatwierdzili plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu na I półrocze 2022 r. oraz plan pracy i plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r., a także plan pracy Rady Powiatu na I półrocze 2022 r.

(Informacja: Starostwo Powiatowe w Radomsku)


Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej
Polonaisse

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD