PUP: 5000 zł nowej dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców

Polonaisse

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji 5 tys. zł. dla mikro i małych przedsiębiorców, dla których rodzaj przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD 56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z.


Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, starosta będzie mógł udzielić jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dotację będzie mógł otrzymać mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca, który na dzień 31 marca 2021 r. prowadził – jako rodzaj przeważającej działalności – działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami PKD 2007 :

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje).
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Termin naboru: 01.01.2022 r. – 15.04.2022 r.

O dotację będą mogli ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, których przychód z ww. działalności w rozumieniu przepisów podatkowych, uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub w listopadzie 2021 r. Ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności będzie dokonywana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r – tłumaczy Łukasz Więcek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku.

Dotacji nie będzie można udzielić jeżeli mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Wnioski o dotację będzie można składać do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, od 1 stycznia do 15 kwietnia 2022 r. wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez platformę  praca.gov.pl.

Informacje na temat dotacji dostępne będą na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce Tarcza antykryzysowa.


Czytaj też: Budżet powiatu na 2022 rok uchwalony

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD