DYREKTOR ZSG7 ALEKSANDRA GNIŁKA ZAWIESZONA

Reklama

Prezydent Radomska Jarosław Ferenc zawiesił z dniem 5 maja 2017 r. Aleksandrę Gniłkę w pełnieniu obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego nr 7 w Radomsku.

Informacja o zawieszeniu dyrektor Aleksandry Gniłki została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska. W uzasadnieniu czytamy:

W dniu 24.04.2017 r. wpłynęło do prezydenta miasta Radomska, postanowienie Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie Łódzkim z dnia 23.03.2017 r, w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec ww. dyrektora. Z treści ww. postanowienia wynika, iż o wszczęcie wobec ww. dyrektora postępowania dyscyplinarnego – zwrócił się z wnioskiem z dnia 22.03.2017 r. Rzecznik Dyscyplinarny przy Wojewodzie Łódzkim. Dalej z treści uzasadnienia ww. postanowienia wynika iż Dyrektorowi postawiony został zarzut uchybienia obowiązków, o którym mowa  w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) poprzez zaniechanie zawiadomienia organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnieniu przestępstwa dotyczącego czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.  Zgodnie z przepisami  art. 85t ust. 2 Ustawy z dnia 26  stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora szkoły, jeśli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego dobro dziecka.

Pobierz ZARZĄDZENIE PREZYDENTA

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD