Koniec ferii. Do szkół wrócili najmłodsi uczniowie

Reklama

Ferie zimowe dobiegły końca. Dzisiaj do nauki w szkołach wracają uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Starsi uczniowie nadal będą uczyć się zdalnie. Nauka stacjonarna jest zawieszona do 31 stycznia.

Dzieci z klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej, ale jak tylko będzie to możliwe i pandemia będzie ograniczona, zaczniemy otwierać szkoły dla wszystkich uczniów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nauka zdalna nie jest najdoskonalszym rozwiązaniem – zaznaczył minister Przemysław Czarnek.

Nauka zdalna u dzieci klas 1-3 jest najmniej efektywna. Największe straty psychologiczne i społeczne są dostrzegalne właśnie wśród tych dzieci. Dlatego powrót w pierwszej kolejności najmłodszych uczniów do szkół jest tak ważny

Ze względu na sytuację epidemiczną panującą w kraju, nauka stacjonarna będzie odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwem Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny opracowały wytyczne dla szkół.

Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości  kontaktowania się z pozostałymi klasami. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. W szatni udostępniony będzie co drugi boks.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. W relacji opiekuna z uczniem zalecana jest komunikacja na odległość. Węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości powinny znajdować się na różnych piętrach budynku szkoły

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym

Od poniedziałku, 18 stycznia szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, na takich zasadach jak przed feriami, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD