Z ŻYCIA SZKOŁYZSP 1

MOBILNI UCZNIOWIE „MECHANIKA”

Uczestnicy pierwszej mobilności do Rumunii na co dzień uczęszczający do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku otrzymali dokumenty Europass – Mobilność, które  zostały zaakceptowane przez Krajowe Centrum Europass z siedzibą w Warszawie. Dokumenty stanowią potwierdzenie odbytej nauki zagranicą i zdobycie konkretnych umiejętności oraz kwalifikacji w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych.

 Aktu wręczenia dokumentów dokonał wice dyrektor szkoły Paweł Pichit wraz z koordynatorem projektu Moniką Teuber oraz członkiem zespołu projektowego Pawłem Dudkiem. Dokumenty trafiły do następujących uczniów: Oliwii Łysik (z II klasy technikum geodezyjnego), Igora Kupczyńskiego (z II klasy IIILO o profilu rehabilitacyjno-zdrowotnym) oraz Zuzanny Lewera, Dominika Chrząszcza i Marcina Urbańczyka (z III klasy technikum geodezyjnego).

 Dokument Europass – Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Europejska ścieżka kształcenia to na przykład:

praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie, semestr nauki na uczelni zaliczony w ramach programu wymiany, praktyka w charakterze wolontariusza w organizacji pozarządowej.

 Taka ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie – jedną w kraju pochodzenia i drugą w kraju przyjmującym. Obaj partnerzy uzgadniają cel, zakres i czas trwania ścieżki, określają także, kto będzie osobą odpowiedzialną za przebieg nauki czy szkolenia w kraju przyjmującym. Partnerami mogą być uczelnie wyższe, szkoły, placówki szkoleniowe, firmy, organizacje pozarządowe itd.

Projekt, którego koordynatorem była Monika Teuber został zrealizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

(info i foto: ZSP nr 1 w Radomsku)

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close