Magdalena Spólnicka
Z ŻYCIA MIASTA

POWIATOWY NADZÓR BUDOWLANY ODNOSI SIĘ DO POŻARU NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHOPINA

Po pożarze drewnianego, opuszczonego domu przy ul. Chopina w Radomsku rozgorzała dyskusja. Mieszkańcy pobliskich domostw boją się o swoje nieruchomości. W strachu są też mieszkańcy ulicy Traugutta, przy której znajduje się również opuszczona nieruchomość, będąca w fatalnym stanie technicznym.  W związku z powyższym pojawiały pytania mieszkańców okolicznych domów: gdzie są odpowiednie służby?  Dziś, otrzymaliśmy stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomsku.

„W sprawie dot. budynku przy ulicy Chopina 8 w Radomsku tut. organ przeprowadził  postępowanie w zakresie czynności sprawdzających i ustalających właścicieli nieruchomości działka nr ewid. 160, obr. 10, celem wszczęcia stosownego postępowania administracyjnego w przedmiocie stanu technicznego obiektu. W najbliższych dniach miały zostać wyznaczone oględziny obiektu, jednakże na dzień dzisiejszy sprawa zmieniła swój tryb administracyjny z uwagi na zaistniały pożar obiektu w dniu 20 sierpnia 2019r. i prowadzona jest w zakresie katastrofy budowlanej,

W sprawie dot. budynku mieszkalnego przy ulicy Traugutta 10 w Radomsku tut. organ przeprowadził czynności kontrolne w terenie. Na dzień dzisiejszy obiekt doraźnie został zabezpieczony poprzez wygrodzenie taśmą ostrzegawczą oraz umieszczenie tabliczki informacyjnej o treści wstęp wzbroniony, ponadto trwają procedury mające na celu ustalenie właścicieli nieruchomości z uwagi na fakt, iż osoby figurujące w uproszczonym wypisie z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Radomsku nie żyją. Po otrzymaniu niezbędnych informacji wszczęte zostanie postępowanie i złożony wniosek o ustanowienie kuratora masy spadkowej dla osób nieżyjących.   

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 61 ustawy Prawo budowlane (tj.Dz.U.2019.1186) to właściciel lub zarządca obiektu budowlanego są obowiązani utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 cyt. wyżej prawa oraz zapewnić, dochowując należytej staranności bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia  czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska”.

p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomsku

Agnieszka Kociołek

Czytaj też:

MIASTO ODNOSI SIĘ DO POŻARU PRZY ULICY CHOPINA

SPŁONĄŁ PUSTOSTAN PRZY ULICY CHOPINA. JEST WIĘCEJ BUDYNKÓW STWARZAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWO?

Pokaż więcej
Carisma 2

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button
Close
Close
Puls Radomska

FREE
VIEW