Reklama
Z ŻYCIA MIASTA

POWIATOWY NADZÓR BUDOWLANY ODNOSI SIĘ DO POŻARU NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHOPINA

Po pożarze drewnianego, opuszczonego domu przy ul. Chopina w Radomsku rozgorzała dyskusja. Mieszkańcy pobliskich domostw boją się o swoje nieruchomości. W strachu są też mieszkańcy ulicy Traugutta, przy której znajduje się również opuszczona nieruchomość, będąca w fatalnym stanie technicznym.  W związku z powyższym pojawiały pytania mieszkańców okolicznych domów: gdzie są odpowiednie służby?  Dziś, otrzymaliśmy stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomsku.

„W sprawie dot. budynku przy ulicy Chopina 8 w Radomsku tut. organ przeprowadził  postępowanie w zakresie czynności sprawdzających i ustalających właścicieli nieruchomości działka nr ewid. 160, obr. 10, celem wszczęcia stosownego postępowania administracyjnego w przedmiocie stanu technicznego obiektu. W najbliższych dniach miały zostać wyznaczone oględziny obiektu, jednakże na dzień dzisiejszy sprawa zmieniła swój tryb administracyjny z uwagi na zaistniały pożar obiektu w dniu 20 sierpnia 2019r. i prowadzona jest w zakresie katastrofy budowlanej,

W sprawie dot. budynku mieszkalnego przy ulicy Traugutta 10 w Radomsku tut. organ przeprowadził czynności kontrolne w terenie. Na dzień dzisiejszy obiekt doraźnie został zabezpieczony poprzez wygrodzenie taśmą ostrzegawczą oraz umieszczenie tabliczki informacyjnej o treści wstęp wzbroniony, ponadto trwają procedury mające na celu ustalenie właścicieli nieruchomości z uwagi na fakt, iż osoby figurujące w uproszczonym wypisie z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Radomsku nie żyją. Po otrzymaniu niezbędnych informacji wszczęte zostanie postępowanie i złożony wniosek o ustanowienie kuratora masy spadkowej dla osób nieżyjących.   

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 61 ustawy Prawo budowlane (tj.Dz.U.2019.1186) to właściciel lub zarządca obiektu budowlanego są obowiązani utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 cyt. wyżej prawa oraz zapewnić, dochowując należytej staranności bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia  czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska”.

p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomsku

Agnieszka Kociołek

Czytaj też:

MIASTO ODNOSI SIĘ DO POŻARU PRZY ULICY CHOPINA

SPŁONĄŁ PUSTOSTAN PRZY ULICY CHOPINA. JEST WIĘCEJ BUDYNKÓW STWARZAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWO?

Pokaż więcej
Reklama

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button
Close
Close
Puls Radomska

FREE
VIEW