Radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania fragmentu miasta. W Radomsku powstanie McDonald’s?

Reklama

Na ostatniej sesji (23 lutego) Rada Miejska uchwaliła plan miejscowy, który pozwala na budowę restauracji McDonald’s w Radomsku.


Firma McDonald’s od kilkunastu miesięcy prowadziła rozmowy z miastem, aby na działce przy ulicy Narutowicza ulokować swoją restaurację. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar między ulicami: Narutowicza, Bugaj, Jachowicza, Joselewicza i Przedborską, przedłożony przez prezydenta zyskał akceptację radnych. To teren obejmujący mniej więcej 17 hektarów. Plan przedstawili architekci. Radni po dyskusji, przeszli do głosowania i przyjęli plan.

Na sesji przed głosowaniem nad Wieloletnią Prognozą Finansową miasta i projektem uchwały budżetowej, przegłosowano wprowadzenie do porządku obrad punktu o zatwierdzeniu oraz przyjęciu do realizacji projektu “Otwarte drzwi” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na cele integracji i społeczeństwa obywatelskiego. Miasto pozyskało na ten cel ok. 1 mln zł.

Głosowano również nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu na temat wysokości opłat za ogrzewanie miejskie, pobieranych przez spółkę PGK. Wniosek nie spotkał się z aprobatą większości radnych. Prezydent po ożywionej dyskusji z przybyłymi na sesję mieszkańcami ustalił datę spotkania w tej sprawie na przyszłą środę (28 lutego), godz. 16.

Radni podjęli również uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/25 z uwzględnieniem nowo powstałych ulic. Przegłosowano również zmianę w uchwale dotyczącej powoływania i zasad funkcjonowania Kapituły opiniującej wnioski o nadanie Medalu Miasta Radomska i tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomska. Podczas sesji radni wysłuchali również sprawozdań dotyczących wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz realizacji programu usuwania azbestu.


Czytaj też: Od marca emeryci i renciści otrzymają waloryzację świadczeń

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD