Radomsko w gronie kurczących się miast

Reklama

Radomsko bierze udział w projekcie rewitalizacyjnym „Nowy model urbanizacji  w Polsce-praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego”. Na konferencji prasowej ekspert z Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMiR – Katarzyna Spadło przedstawiła szczegóły projektu.

– Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji – mówiła ekspert.

Na terenie Radomska zaplanowano realizację zadania nr 3 Projektu “Konsultacje i pilotaż modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce” – w części odnoszącej się do rewitalizacji, czego efektem będzie przygotowanie modelowego Gminnego Programu Rewitalizacji Radomska 2030+. Ponadto eksperci na przykładzie Radomska wypracują model przekształcania lokalnego programu rewitalizacji w ustawowy gminny program rewitalizacji, umożliwiając jego upowszechnienie wśród innych gmin w Polsce planujących przygotowania do nowej perspektywy 2021 – 2027.

Według ekspert z Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego Radomsko “kurczy się”. Miasto boryka się z problemem wyludnienia przy jednoczesnym rozluźnianiu zabudowy, “rozlewaniu się” terenów podmiejskich i w efekcie utraty znaczenia faktycznego centrum miasta. Planowana rewitalizacja zwiększa szansę miasta na pozyskanie środków zewnętrznych a jej zadaniem jest poprawa jakości życia radomszczan.

Każdy mieszkaniec Radomska może czynnie uczestniczyć w opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+  poprzez udział w ankiecie dotyczącej rewitalizacji. Badanie jest dobrowolne i anonimowe, a wyniki ankiet zostaną uwzględnione w trakcie sporządzania dokumentu.

 

Projekt realizowany jest przez partnerów – Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Uczelnię Łazarskiego i współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych  i prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Czytaj też: Restauratorzy zostaną zwolnieni z opłat za koncesję

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD