Luxbud

Są dodatkowe środki na kształcenie pracowników i pracodawców

Jubiler Ako

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy KFS, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że wnioski o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców będą przyjmowane w terminie od 15 do 19 listopada 2021 r.


Środki rezerwy KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, PUP w Radomsku otrzymał kwotę 100 tys. zł. z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników zgodnie z przyjętymi priorytetami:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście
  przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników
  spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Po szczegółowe informacje, przedsiębiorców powiatu radomszczańskiego zainteresowanych tą formą wsparcia, zapraszamy do siedziby Urzędu, ul. Tysiąclecia 2, pokój nr 19, pod numerem telefonu 44 683 73 54 do 56, -58, -62 wew. 42 lub na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców – podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy – mówi Aleksandra Warnke – Mazur, kierownik referatu organizacyjnego.


 

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej
Polonaisse

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD