Staż dla osób powyżej 30 roku życia. PUP w Radomsku ogłasza nabór wniosków

Reklama

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.


Wnioski o zorganizowanie stażu przyjmowane będą w terminie od 25 do 29 marca 2024 r.

Planowane staże realizowane będą w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie radomszczańskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, „Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”.

Uwaga: w ogłoszonym naborze do odbycia stażu będą kierowane tylko osoby bezrobotne po 30 roku życia, w pierwszej kolejności znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Są to następujące grupy osób:

  • kobiety,
  • osoby starsze (w wieku 55 lat i więcej),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
  • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, ponadpodstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym).

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w stażu powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta, który kwalifikuje do udziału w programie, określa jakie formalności powinny zostać dopełnione: ustala czy określony został Indywidualny Plan Działania i czy wnioskowane wsparcie z niego wynika, uzupełnia dokumenty związane z przystąpieniem do projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Pracodawca lub przedsiębiorca, który chciałby zorganizować staż dla osoby bezrobotnej powinien złożyć wniosek na druku określonym przez urząd, w ogłoszonym terminie naboru (we wniosku można wskazać osobę bezrobotną, dla której ma być zorganizowany staż).

Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać w siedzibie urzędu – pokój nr 25 lub dzwoniąc pod numer tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 12,

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu są zamieszczone na stronie internetowej radomsko.praca.gov.pl  w zakładce „Rynek pracy” – „Programy aktywizacyjne i projekty urzędu”.


Czytaj też: W Radomsku przeprowadzono “Operację czysta rzeka Radomka”. Co zalegało w rzece? [FOTO i VIDEO]

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD