Zimowy plener “One day photo – odkrywamy łódzkie” z fundacją Foto Pozytyw [FOTO]

Reklama

28 stycznia w ramach zakończenia ferii zimowych podopieczni fundacji Foto Pozytyw udali się na plener fotograficzny KRAJOBRAZY.PL “one day photo” – odkrywamy łódzkie.


W plenerze wzięli udział podopieczni foto POZYTYWU Nikola, Julka, Dominika, Kasia, otwARTej grupy twórczej -Danuta oraz Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców Agnieszka i Jarek Dumańscy. By móc zobaczyć i sfotografować atrakcje przejechano tego dnia 453,9 km.

Program był tak zaplanowany, aby każdy z uczestników mógł fotografować w swoim stylu i tak jak lubi. Plener miał również walory poznawcze, edukacyjne przybliżające dziedzictwo narodowe województwa łódzkiego. Dodatkowo poprzez aktywny wypoczynek i integrację pokoleniową pomiędzy uczestnikami pleneru czas był pojęciem względnym, a fotografowanie od świtu do zmierzchu stało się pojęciem abstrakcyjnym, gdyż tak na prawdę nikt go nie kontrolował – mówi Marcin Kwarta, prezes fundacji Foto Pozytyw.

Fotograficzna przygoda rozpoczęła się o godz. 7:30 w Radomsku tradycyjnie koło Reksia by ruszyć do Muzeum Kolej Rogowskiej. Jest to miejsce z bardzo dużym potencjałem turystycznym. Pomimo ołowianej pogody każdy mógł znaleźć ciekawy motyw fotograficzny dla siebie. Następnym punktem na mapie była Parowozownia w Skierniewicach, jednak tu nie udało się wejść i cofnąć w czasie świetności kolei. Foto POZYTYWNI eksploratorzy łódzkiego stawili się w Geometrycznym Środku Polski, odwiedzali w sobotę Piątek.

Następnym punktem był Tum z dominującą Archikolegiatą Tumską pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Aleksego. Budowlę datuje się na 1161 rok i jest to przykład romańskiej architektury w Polsce.

Dodatkowo ciekawostką są ślady “Boruty” na murze wieży w Tumie. Boruta jest inspiracją dla wielu rzeźbiarzy ludowych z regionu łęczyckiego. Wiele rzeźb przedstawiających Borutę w różnych wcieleniach, zebrano w muzeum mieszczącym się w zamku w Łęczycy. Oczywiście uczestnicy zwiedzili zamek w Łęczycy obecnie muzeum oraz spacerując podziwiali kamieniczki rynku tego miasta. Następnym punktem pleneru był otoczony fosą zamek w Be­sie­kie­rach.

Z zam­kiem zwią­za­na jest le­gen­da o Bia­łej Da­mie, któ­ra choć na sta­łe za­miesz­ku­je w po­bli­skich Bo­ry­sła­wi­cach Zam­ko­wych, to przed róż­ny­mi waż­ny­mi wy­da­rze­nia­mi po­ja­wia się w Be­sie­kie­rach. Moż­na wów­czas za­ob­ser­wo­wać jej cień w pu­stym oczo­do­le okien­nym wie­ży bram­nej, skąd spły­wa w dół i wę­dru­je wzdłuż resz­tek mu­rów zam­ko­wych nik­nąc na­gle tak, jak się po­ja­wi­ła.

Z na­zwą wa­row­ni wią­że się z ko­lei le­gen­da o ry­ce­rzu, któ­ry za­ło­żył się z dia­błem Bo­ru­tą z po­bli­skiej Łę­czy­cy, że zbu­du­je od pod­staw za­mek, nie ko­rzy­sta­jąc przy tym z siekiery. Tak też zro­bił, nie wie­dział jed­nak, że je­den z ro­bot­ni­ków pra­cu­ją­cych dla nie­go na­zy­wa się Sie­kier­ka. Ry­cerz więc za­kład prze­grał i stra­cił du­szę oraz za­mek, któ­ry na­zwa­no na­stęp­nie Be­sie­kie­ra­mi.

Kolejnym etapem było miasto Zgierz z Parkiem Kulturowym Miasta Tkaczy, historycznej drewnianej zabudowy przypominającą turystom kulturową spuściznę tego miejsca. Późnym wieczorem uczestnicy pleneru wrócili do Radomska i żegnając Reksia w zaciszu swych fotograficznych pracowni będą przygotowywać materiał na planowaną wystawę.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD