MEBIN

Zmiany w całym kraju. Przeczytaj zanim wezwiesz straż pożarną do os i szerszeni

Jubiler Ako

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku informuje, iż na terenie całego kraju wdrożone zostały przez Komendanta Głównego PSP „Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych”.


Wprowadzone procedury mają za zadanie ujednolicenie sposobu postępowania przez Państwową Straż Pożarną przy przyjmowaniu zgłoszeń i podejmowaniu ewentualnych interwencji związanych z zagrożeniami powodowanymi przez osy, szerszenie, roje pszczół oraz ograniczenie działań w bardzo licznych przypadkach bezzasadnych zgłoszeń.

Interwencje straży pożarnej podejmowane będą w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzi ze strony owadów i najczęściej będzie to dotyczyć obiektów, w których przebywają grupy dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. W takich przypadkach przewiduje się doraźną ewakuację tych osób poza strefę zagrożenia i podjęcie niezbędnych działań zmierzających do usunięcia owadów.

Dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej przyjmując zgłoszenie będzie je wnikliwie analizować i może uznać interwencję zastępu straży pożarnej za bezzasadną – brak bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. Wówczas zaproponuje zgłaszającemu alternatywne rozwiązanie, kierując go do wyspecjalizowanych firm zajmujących się likwidacją gniazd tych owadów.

W przypadku braku bezpośredniego zagrożenia dla grup dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się działania straży pożarnej ograniczą się do:

  • ewakuacji osób ze strefy zagrożenia,
  • oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy,
  • poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o wystąpieniu gniazda wraz z informacją o konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę dezynsekcyjną,
  • pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl art. 61 ustawy “Prawo budowlane”, zapewnia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.

Aby pozbyć się niepożądanych owadów właściciele na swoich posesjach powinni prowadzić działania prewencyjne. Łatwiej bowiem jest zapobiegać niż walczyć z już założoną kolonią szerszeni czy os. Aby zniechęcić je do zakładania kolonii, należy wiosną przeglądać szopy, altanki, poddasza budynków mieszkalnych i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, którymi mogą przedostać się do środka warto odpowiednio zabezpieczyć.  W związku z powyższym, zwracamy się z apelem o większą rozwagę przy zgłaszaniu potrzeby naszej interwencji – apelują strażacy.


Czytaj też: Pożar w bloku przy Leszka Czarnego

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD