Zmiany w powiatowym budżecie

Reklama

LXVII sesję Rady Powiatu Radomszczańskiego zwołano w środę, 12 lipca. Sesja rozpoczęła się minutą ciszy, będącą hołdem Pamięci o Ofiarach Rzezi Wołyńskiej.


Powodem zwołania sesji była m. in. konieczność wprowadzenia szeregu zmian w budżecie powiatu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2023-2029.

Wśród planowanych korekt znalazły się m. in.:

  • zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł w związku z pozyskaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania prowadzenia spraw z zakresu ochrony i ewidencji gruntów rolnych;
  • zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z pozyskaniem darowizny od firmy Jysk na zakup sprzętu sportowego i remont podłogi w sali sportów walki w Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku;
  • zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 130.000 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia PSP na zakup dla komendy PSP sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń strażnicy;
  • przesunięcie kwoty 60.000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup nowego samochodu służbowego dla potrzeb PUP w Radomsku;
  • zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 200.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z MON na utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska;
  • zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 11.808 zł w związku z pozyskaniem środków PFRON na udzielenie dotacji dla Gminy Gomunice na zakup platformy schodowej. Dodatkowo w związku z otrzymaniem z PFRON dofinansowań z ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” w planie przedsięwzięć wieloletnich ujęto: dotację dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Radomsku na likwidacja barier transportowych – dowożenie na zajęcia uczestników WTZ (135.000 zł), dotację na zakup wyposażenia oraz modernizację inst. elektrycznej i montaż paneli fotowoltaicznych dla ChSD (85.006 zł), dotację dla Miasta Radomsko na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (135.000 zł).

Budżet po zmianach: dochody – 173.583.692 zł, wydatki – 189.941.541 zł, deficyt – 16.357.849 zł, spłaty – 2.050.000 zł, wolne środki – 18.407.849 zł.

Podczas sesji radni wybrali radnego Wojciecha Ślusarczyka, jako przedstawiciela do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Radomsku.


Czytaj też: Dyskusja nad projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD