Zmniejsza się liczba osób bezrobotnych w powiecie radomszczańskim

Informacja dotycząca sytuacji na lokalnym rynku pracy, wykorzystaniu środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz sprawozdanie z realizacji programu promocji zatrudnienia, a także aktywizacji rynku pracy – to główne tematy poruszane podczas ostatniego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy we wtorek (7 czerwca) rozpoczęło się od wręczenia Aktu Powołania. Nowym członkiem Rady został Tomasz Kornacki.

Zgodnie z danymi przedstawionymi podczas posiedzenia PRRP na dzień 31 maja br., w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku zarejestrowanych było 1888 osób, w tym 1113 kobiet. W porównaniu do kwietnia 2022 roku liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 55 osób, w tym kobiet o 36.

W kwietniu 2022 roku stopa bezrobocia w powiecie radomszczańskim wynosiła 4,3% i była niższa niż stopa bezrobocia w województwie łódzkim (5,6%) i w Polsce (5,2%).

Urząd Pracy realizuje (stan na dzień 31.05.2022 r.):

 • staże – podpisano 111 umów, w ramach których skierowano 133 osoby bezrobotne;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – podpisano 55 umów;
 • refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – w naborze wpłynęło 39 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 27 wniosków na 27 stanowisk pracy, obecnie prowadzone są giełdy pracy na tworzone stanowiska, w dalszej kolejności będą zawierane umowy;
 • prace społecznie użyteczne – podpisano 5 porozumień, w ramach których skierowano 25 osób bezrobotnych;
 • prace interwencyjne – podpisano 17 umów, w ramach których skierowano 17 osób bezrobotnych;
 • roboty publiczne – podpisano 11 umów, w ramach których skierowano 17 osób bezrobotnych ;
 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia – podpisano 3 umowy, w ramach których skierowano 3 osoby bezrobotne;
 • szkolenia – skierowano 1 osobę bezrobotną;
 • bon na zasiedlenie – podpisano 6 umów;
 • bon szkoleniowy – skierowano 1 osobę bezrobotną.

Od 3 marca 2022 roku PUP w Radomsku uruchomił punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy, którzy w wyniku działań zbrojnych na terenie ich kraju przybyli na teren powiatu radomszczańskiego. Zgłosiło się 335 Ukraińców zainteresowanych pracą (nie wszyscy z nich wyrazili potrzebę rejestracji w PUP). W tym czasie udało się udzielić pomoc w zakresie podjęcia pracy 83 uchodźcom z Ukrainy. Natomiast na portalu teleinformatycznym praca.gov.pl zgłoszono 352 zatrudnienia obywateli Ukrainy.

Podczas posiedzenia Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowali:

 • propozycję przesunięcia pomiędzy poszczególnymi zadaniami środków Funduszu Pracy przyznanych na rok 2022 na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (zwiększenie o 50 tys. kwoty przeznaczonej na sfinansowanie opłat za postępowanie nostryfikacyjne i postępowania w sprawie ukończenia studiów; zwiększenie o 837,5 tys. zł kwoty przeznaczonej na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy),
 • plan podziału środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

Czytaj też: Do przebudowy drogi powiatowej nie dojdzie. W budżecie starostwa nie ma na to środków

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD