Kasa fiskalna online. Kto musi ją posiadać od 1 lipca?

Reklama

Obowiązek wymiany starych kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, na urządzenia online dotyczy branży zajmujących się świadczeniem usług: fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, z zakresu opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Ostateczny termin instalacji kasy fiskalnej on-line dla wymienionych wyżej branż przypadnie 1 lipca 2021 roku.

Kasy online różnią się od tradycyjnych tym, że są podłączone do sieci i zdalnie przesyłają informacje na temat wykonywanych transakcji do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Pozwala to Urzędowi Skarbowemu lepiej monitorować sprzedaż – mówi Paweł Ościk – serwisant kas fiskalnych w Radomsku.

Podatnicy, którzy nie zdążą wymienić urządzenia w zalecanym czasie, utracą możliwość skorzystania z ulgi finansowej przysługującej na zakup nowej kasy fiskalnej. Istnieje również możliwość nałożenia wysokiej kary finansowej przez Urząd Skarbowy.

Przedsiębiorcy wymieniający kasę mogą skorzystać z ulgi finansowej. Ulga na zakup kasy wynosi 90% jej ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł. Wymiana urządzeń fiskalnych dla tak dużych grup podatników wymaga dużego nakładu pracy. Nie warto zostawiać tej sprawy na ostatni moment. Instalację kasy najlepiej zaplanować z wyprzedzeniem, aby uchronić się od ewentualnych problemów związanych z wdrożeniem lub dostępnością sprzętu – dodaje właściciel firmy KOMBIT-FORTE Piotr Cyniak.

Kasy on-line to nowego typu urządzenia, które komunikują się przez Internet z Centralnym Repozytorium Kas. Dane o sprzedaży trafiają z nich na bieżąco na serwery Ministerstwa Finansów. Docelowo kasy fiskalne nowego typu będą stosowane we wszystkich branżach.

Przedsiębiorca wymieniający kasę fiskalną na kasę rejestrującą online musi zakupić urządzenie, które posiada potwierdzenie od prezesa GUM (Głównego Urzędu Miar). Następnie serwis przeprowadza szkolenie i fiskalizację dla osób obsługujących dane urządzenie.

Starą kasę fiskalną należy zlikwidować.  Aby to uczynić, należy złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek o wyrejestrowanie kasy fiskalnej z ewidencji. Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kończy się sporządzeniem protokołów przez uprawniony serwis, które wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć do Urzędu Skarbowego.

Już niedługo kasy fiskalne online będą musiały stosować wszystkie branże. W 2023 r. sprzedawane będą już wyłącznie kasy online. Modernizacja systemu kas rejestrujących umożliwi gromadzenie na poziomie centralnym danych na temat obrotu i kwot podatku ewidencjonowanych na poszczególnych urządzeniach. Przyczyni się to do zmniejszenia szarej strefy, a w konsekwencji zwiększy wysokość wpływów budżetowych.

 

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD