Z ŻYCIA MIASTAZ ŻYCIA MIASTA I POWIATU

KIERUNKI ROZWOJU POWIATU WYTYCZONE

Drogi, turystyka, zdrowie, przyjazny urząd, edukacja – to główne obszary, na których w tyle co rozpoczętej kadencji chce się skupić koalicja rządząca Powiatem Radomszczańskim. Szczegółowe wytyczne zostały zawarte w Programie Rozwoju dla Powiatu Radomszczańskiego na lata 2018 – 2023, który szczegółowo został omówiony podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Co istotne, z wytycznych dla powiatu zadowolona jest opozycja, czyli radni Prawa i Sprawiedliwości.

Starosta Beata Pokora podkreśla, że założenia programu rozwoju Powiatu Radomszczańskiego na najbliższą kadencję zostały opracowane przez radnych tworzących koalicję. Pokora zwraca jednocześnie uwagę na to, iż nie oznacza to, iż radni koalicyjni oraz zarząd powiatu są zamknięci na opozycję…-  Zapraszamy serdecznie do współpracy.  

 Program Rozwoju dla Powiatu Radomszczańskiego na lata 2018 – 2023 oscyluje wokół 5 obszarów, czyli programu dla dróg, turystyce, poprawie zdrowia, programie dla edukacji i przyjaznemu urzędowi. Powstały dokument zawiera założenia przyporządkowane do poszczególnego obszaru. –  Rozpoczęliśmy tę kadencję nową formą. Rządząca koalicja przedstawiła najważniejsze priorytety, kierunki swojej pracy na najbliższe 5 lat. Nie znaczy to, że te kierunki nie będą ewaluowały. Na chwilę obecną uważamy jednak, że są to kluczowe elementy, na których chcemy się skupić.

Jeżeli chodzi o drogi zarząd powiatu w pierwszej kolejności chce się skupić na opracowaniu strategii budowy dróg i infrastruktury okołodrogowej oraz realizacji najpotrzebniejszych inwestycji drogowych. – Mamy na myśli te drogi,które w pierwszej kolejności wymagają naprawy (konkrety nie padły – dop. red.)- zauważa starosta Pokora. – Nie chcemy opracowywać planu naprawy czy modernizacji dróg z roku na roku. Chcemy, aby taki plan został opracowany na całą 5 – letnią kadencję – dodaje.  

Kolejny obszar programu rozwoju powiatu dotyczy turystyki. –Moim zdaniem ten obszar może być obszarem wyróżniającym nas jako powiat. Nasz powiat jest bardzo bogaty w walory krajobrazowe. Są one jednak w bardzo wielu kwestiach niewykorzystane. Zrobimy wszystko, aby to zmienić – zauważa radny Marek Rząsowski.

Program zakłada powstanie terenu rekreacji wodnej, tworzenie nowych tras rowerowych w tym tematycznych, wspieranie i angażowanie organizacji oraz podmiotów zewnętrznych do tworzenia infrastruktury turystycznej (przystani kajakowych, miejsc noclegowych, rekreacyjnych), promocję walorów turystycznych powiatu oraz zachęcanie do uprawiania tzw. turystyki weekendowej i turystyki jednego dnia. Władze rozważają również powołanie specjalnego referatu, który zajmie się turystyką w powiecie.

Trzeci obszar dotyczy zdrowia. Jak zauważył członek zarządu powiatu,Fabian Zagórowicz powinno powstać centrum integracyjno-rehabilitacyjne. – Chcemy,aby jednostka ta była wsparciem dla osób niepełnosprawnych – podkreśla Zagórowicz.W myśl założeń w skład centrum miałyby wchodzić: środowiskowy dom samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej i mieszkania chronione. Program dla zdrowa zakłada też utworzenie sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprawę standardów obsługi pacjenta, wprowadzenie systemu urządzeń monitorujących na odległość funkcje życiowe i stan zdrowia seniorów, a także wymianę źródła ciepła.  

 Założenia programu pt. „Przyjazny urząd” krok po kroku omówiłaz kolei członek zarządu powiatu, Ewa Gajzler. Tutaj władze powiatu stawiają na szeroko rozumiane konsultacje społeczne oraz zafunkcjonowanie w naszym powiecie budżetu obywatelskiego. – Chcemy również wzmocnić markę powiatu oraz, a może przede wszystkim wyjść naprzeciw petentom urzędu. Myślimy o wprowadzeniu odpowiednich kanałów elektronicznych a także wprowadzeniu dodatkowego czasu obsługi interesantów. Mam tutaj na myśli uelastycznienie czasu pracy w starostwie,wprowadzenie odpowiedzialności za zadania powierzone poszczególnym komórkom oraz systemu motywacyjnego dla pracowników – wylicza E. Gajzler.

 Szeroko pojęta edukacja to ostatni obszar programu rozwoju powiatu na najbliższą kadencję. Jak zauważył wicestarosta Jakub Jędrzejczak, to jeden z ważniejszych obszarów. – Muszę zaakcentować, w 2019 roku nasza uwaga będzie szczególnie skupiona na oświacie.  Czeka nas potężny wysiłek  edukacyjny, nie tylko pracowników starosta, ale i dyrektorów szkół. W 2019 rok do szkół średnich trafi bowiem podwójna ilość uczniów, i o czym trzeba mówić już dziś nie wszyscy uczniowie do naszych szkół się dostaną – zauważa wicestarosta Jędrzejczak.

 Program dla edukacji zakłada również zafunkcjonowanie w jednej ze szkół prowadzonych przez powiat matury międzynarodowej. – Nareszcie jest klimat do wprowadzenia takiej matury. W poprzedniej kadencji dla mojego pomysłu nie było zrozumienia, obecnie jest to przemyślana sprawa – podkreśla radny Arkadiusz Ciach.

Program Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego na lata 2018 –2023 przygotowany przez koalicję rządzącą naszym powiatem zyskał uznanie w oczach radnych PiS. – Dobrze się stało, że taki program powstał. W minionych latach takiego programu nie było i nasz powiat dryfował sobie po morzach, jak korek popychany w lewo i prawo. Teraz w końcu nasz powiat został umiejscowiony na statku, na którym razem wspólnie będziemy płynąć do celu. Mam też nadzieję,że my radni PiS będziemy mogli wnieść pewne pomysły do tego planu – zauważył radny Paweł Chybalski.

 Jeden z takich pomysłów już został zaczerpnięty – mowa o podjęciu działań, aby w naszym powiecie zafunkcjonował budżet obywatelski.

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close