O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM NA II FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Reklama

„Partnerstwo Publiczno-Prywatne: innowacja w zarządzaniu?” – to temat II Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości. W zorganizowanej przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Radomsku imprezie biorą udział przedstawiciele lokalnego biznesu, samorządowcy, parlamentarzyści oraz prelegenci, m.in. z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomsku Witold Świtkowski podkreśla, że pierwsza edycja Forum przeszła oczekiwania organizatorów. Stąd pomysł zorganizowania jej kolejnej edycji. – Jesteśmy przekonani o konieczności tworzenia platformy merytorycznej dyskusji, wymiany doświadczeń, kontaktów i budowania wizji rozwoju lokalnego. Przyświeca nam chęć zgromadzenia możliwie najszerszego katalogu ekspertów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców – mówi Witold Świtkowski.

Prezes RIPH zauważa, że partnerstwo publiczno-prywatne to szansa na dynamiczny rozwój rodzimych przedsiębiorstw, a tym samym rozwój całego miasta i powiatu.

– Powiat cieszy się korzystnym położeniem na mapie Polski, dostępem do głównych szlaków transportowych i obecnością dynamicznego i wyspecjalizowanego sektora przemysłowego. Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat produkcja przemysłowa nadganiała dystans względem średniej krajowej. Mimo to, nie należy bagatelizować słabszych stron lokalnej gospodarki. Pomimo dynamicznych spadków w ostatnich latach, stopa bezrobocia wciąż przekracza średnią wojewódzką i krajową. Przedsiębiorcy borykają się z coraz większym brakiem rąk do pracy. Poziom uprzemysłowienia regionu pozostaje relatywnie niski, a w powiecie radomszczańskim jest zbyt mało dużych przedsiębiorstw, co uniemożliwia korzystanie z efektów skali. Rozwiązanie wielu z tych problemów wymaga połączenia zasobów sektora prywatnego i publicznego – twierdzi W. Świtkowski.

Szansy na rozwój upatruje w partnerstwie publiczno-prywatnym również poseł Anna Milczanowska. – Gratuluję organizatorom Forum, że podjęli temat partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest to wciąż niewykorzystany potencjał. Potencjał, który na terenie Radomska i powiatu radomszczańskiego jest ogromny. Mamy zarejestrowanych kilka tysięcy firm o zasięgu nie tylko krajowych ale i międzynarodowym – podkreśla Anna Milczanowska.

Patronat nad II Radomszczańskim Forum Przedsiębiorczości objęła redakcja dwutygodnika „Pomiędzy Stronami” oraz portalu www.pulsradomska.pl

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD