Luxbud

W Kodrębie powstanie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Polonaisse

Tworzenie nowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kodrębie i raporty na temat działania Domów Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – to tematy podejmowane podczas Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Radomszczańskiego, która odbyła się we wtorek, 26 kwietnia.

Podsumowanie funkcjonowania DPS-ów w Radomsku i Radziechowicach

Radni analizowali m. in. dane dotyczące dotyczących działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz ochroną podopiecznych i personelu DPS w Radomsku i Radziechowicach. DPS w Radomsku posiada 60 miejsc, w ciągu całego minionego roku przebywało tam 80 osób. Na rzecz mieszkańców pracę świadczyło 39 pracowników, w tym 24 osoby bezpośrednio zajmujące się podopiecznymi (opiekunowie medyczni i kwalifikowani, pielęgniarki, terapeuci). DPS w Radziechowicach przeznaczony jest dla 136 przewlekle psychicznie chorych mężczyzn. Na dzień 31. 12. 2021 r. w placówce zatrudnionych było 89 pracowników.

W obu placówkach zorganizowano szczepienia na COVID-19, na bieżąco prowadzona była dezynfekcja powierzchni dotykowych i ozonowanie pomieszczeń dziennego pobytu, mierzenie temperatury, stosowano nakazane reżimy sanitarne i środki ochrony indywidualnej.

W raportach przedstawiono także inwestycje oraz wydatki ponoszone na ogrzewanie Domów Pomocy Społecznej. We wrześniu 2021 r. nastąpiła zmiana źródła ogrzewania w DPS w Radomsku – z biomasy (pellet) na gaz. Łącznie na ogrzewanie w 2021 r. wydano 108 612 zł (pellet 57 318 zł, gaz – 51 294 zł). Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, oprócz doprowadzenia instalacji gazowej do budynku i montażu kotłów gazowych, wyremontowano kolejne 10 łazienek (likwidacja wanien i montaż natrysków z krzesłami kąpielowymi dla osób niepełnosprawnych fizycznie). Remonty przeprowadzono dzięki zaangażowaniu środków finansowych powiatu i dofinansowaniu z PFRON. Źródłem ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach są dwa piece centralnego ogrzewania na olej opałowy (w roku 2021 zużyto 84 tys. litrów oleju, wydano 229 190 zł).

W Kodrębie powstanie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Kamil II”

Przedmiotem obrad komisji był także projekt uchwały w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ,,Kamil II” w Kodrębie oraz nadania jej statutu. Placówka, w której przygotowano 14 miejsc dla dzieci wymagających pieczy zastępczej będzie mieć charakter socjalizacyjno-interwencyjny.

Działania PCPR-u oraz wykorzystanie środków PFRON na rehabilitację społeczną

Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku za rok 2021 oraz raportem na temat wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” za 2021 r. Środki przypadające wg. algorytmu na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji społecznej dla indywidualnych mieszkańców naszego powiatu i podmiotów realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych wynosiły 1 122 848 zł. Przyjęto 1637 wnioski na łączną kwotę 1 879 572 zł, przyznano dofinansowanie do 1487 wniosków na kwotę 1 096 218 zł. Na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” PFRON przekazał 1 248 580 zł (przyjęto 134 wnioski na łączną kwotę 1 324 579 zł, przyznano dofinansowanie do 84 wniosków na kwotę 824 258 zł).

CZYTAJ TEŻ: Nowi dyrektorzy dla szkół średnich w Radomsku wybrani

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej
Polonaisse

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD