W powiecie będzie kolejny dom dla dzieci

Jubiler Ako

Rada Powiatu Radomszczańskiego wydała zgodę na zakup budynku, w którym można będzie utworzyć kolejną placówkę opiekuńczo – wychowawczą dla dzieci pozbawionych opieki naturalnych rodziców. Nieruchomość znajduje się w Kodrębie.


Uchwała podjęta na sesji Rady Powiatu 9 lutego (22 głosów za, 1 – wstrzymujący się) jest kolejnym krokiem na rzecz tworzenia w naszym powiecie sieci placówek opiekuńczo – wychowawczych. Dzięki temu umieszczane w pieczy zastępczej dzieci pozostawać mogą blisko miejsca zamieszkania rodziny naturalnej, co z kolei umożliwia prowadzenie pracy na rzecz powrotu dziecka do tej rodziny. Tworzenie POW przyczyni się to również do obniżenia kosztów ponoszonych przez powiat na refundację kosztów pobytu dzieci w innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, poza terenem naszego powiatu.

Nieruchomość ma łączną pow. 0,2474 ha (istotne, by dzieci miały odpowiednie podwórko). Znajduje się na niej budynek mieszkalny parterowy, wolnostojący, jednorodzinny, murowany, częściowo podpiwniczony (pow. zabudowy 241 m kw., pow. użytkowa ok. 193 m kw.) Stan techniczny domu zbudowanego w 2009 r. ocenia się jako bardzo dobry. Budynek jest kryty blachą dachówkową, ocieplony, wykończony wewnątrz.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji cenowych wartość nabycia tej nieruchomości ustalona została na 635 000 złotych. Transakcja zostanie przeprowadzona pod warunkiem wydania przez gminę Kodrąb decyzji o zmianie sposobu użytkowania budynku.

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych jest jednym z zadań powiatowej administracji. Z uwagi na rosnącą liczbę dzieci, które wymagają opieki zastępczej i brak miejsc w placówce działającej na terenie naszego powiatu, podopieczni umieszczani są w instytucjonalnej pieczy zastępczej poza jego terenem.

Wydatki powiatu na refundację kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu są wysokie. W 2021 r. przebywało tam łącznie 73 dzieci, na ich utrzymanie Powiat wydał kwotę 4 054 665 zł. Koszty pobytu dzieci w tych placówkach kształtowały się na poziomie od 4 306 zł, do 7 309 zł miesięcznie za jedno miejsce. Poza tym w rodzinach zastępczych przebywa obecnie 52 dzieci. Koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wynosiły ok. 900 tys. zł.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD