Zmiany w budżecie powiatu na nadzwyczajnej sesji

Reklama

Mimo planowanej przerwy wakacyjnej, Rada Powiatu Radomszczańskiego zebrała się 7 lipca na nadzwyczajnej sesji zwołanej w trybie zdalnym. Powodem była konieczność wprowadzenia pilnych zmian do budżetu powiatu, związanych głównie z planowanymi inwestycjami.

Radni uchwalili siedem zmian w budżecie powiatu na rok 2022 oraz związane z tym korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2022-2029.

W związku z pozyskaniem darowizny JYSK na remont posadzki w sali squash Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł oraz przesunięto w ramach planu wydatków kwoty 14.000 zł z rezerwy ogólnej.

W związku z wyższym niż planowano kosztem przebudowy drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku wprowadzone zostały zmiany w obrębie planu limitów inwestycji. Po poszerzeniu zakresu robót i rozstrzygnięciu przetargu ogólna wartość zadania wyniesie 7.249.016 zł, w tym: w 2022 r. – 2.277.561 zł, w 2023 r. – 4.971.454 zł.

23.000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu hydraulicznego rozpieracza kolumnowego przez KP PSP w Radomsku.

Zdecydowano także (w związku z decyzją Urzędu Marsz. w Łodzi) o przesunięciu środków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektów „ZSE wspiera uczniów” (zakup drukarki cyfrowej 12.500 zł) i „Wsparcie uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku” (zakup wyposażenia do pracowni samochodowej i geodezyjnej – 40.000 zł) oraz zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.342 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Uchwalono również, że związku z długimi terminami oczekiwania na dostawę z planu tegorocznych wydatków zdjęty zostanie zakup dwóch samochodów niskoemisyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego, rezerwowane na ten cel fundusze przeznaczone mają być na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku starostwa.

Przed sesją, tego samego dnia radni z komisji budżetowej również zdalnie pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2022 oraz w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2022-2029.

Budżet po zmianach: dochody – 137.106.584 zł, wydatki – 156.561.624 zł, deficyt – 19.455.040 zł, spłaty kredytów – 2.050.000 zł, spłaty pożyczek – 1.000.000 zł, nadwyżka budżetowa za rok ubiegły 12.609.904 zł, wolne środki – 7.895.135 zł.

Czytaj też: Bezpłatne spotkanie informacyjne nt. zmian w systemie podatkowym „Niskie podatki – korzyść na lata”

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD