4 miliony złotych dofinansowania na przebudowę dróg powiatowych

Starostwo Powiatowe w Radomsku pozyskało środki na przebudowę ciągu trzech dróg powiatowych łączących ze sobą gminy Kobiele Wielkie i Gidle razem z drogą powiatową nr 3934E (Radomsko – Kobiele Wielkie) i drogą wojewódzką nr 784 (Radomsko – Św. Anna).


Remont dotyczy ponad 9 km drogi. Zadanie obejmować będzie wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z masy mineralno–bitumicznej. W celu poprawy bezpieczeństwa planuje się utwardzenie poboczy, a także usprawnienie systemu odwodnienia korony drogi poprzez odtworzenie systemu przydrożnych rowów.

Obecnie droga jest w złym stanie technicznym i wymaga pilnej przebudowy. Dofinansowanie pozyskano w ramach wnioskowanych środków rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 4 mln złotych. Łączna wartość zadania to 5 mln zł.

Pierwsza transza z wkładu budżetu Państwa oraz wkład własny Powiatu (łącznie ponad 3 mln zł) musi zostać zaangażowana jeszcze w 2022 roku. Przetarg zostanie ogłoszony w ciągu dwóch tygodni. Środki wpłyną na konto starostwa w ciągu 30 dni od momentu wyłonienia wykonawcy. Inicjatorem przedsięwzięcia była poseł Anna Milczanowska.

Oprócz tego wykonany zostanie remont mostu na Mękawie w Zagórzu w gminie Gidle. Prace ruszają już w tym miesiącu.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD