Solarprojekt
Z ŻYCIA MIASTAZ ŻYCIA MIASTA I POWIATU

RUSZYŁ KONKURS ZUS NA DOFINANSOWANIE DLA PŁATNIKÓW

Do rozdysponowania jest 50 mln złotych

ZUS ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy. Do rozdysponowania ma 50 mln złotych. Wnioski o dofinansowanie można składać do 16 sierpnia 2019 r. W ubiegłym roku z województwa łódzkiego wyłoniono w konkursie 30 firm, które uzyskały łącznie ponad 2,15 mln złotych wsparcia finansowego, przeznaczonego na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Cel

Celem konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Na co dofinansowanie?

Dofinansowaniem objęte zostaną projekty, dotyczące utrzymania zdolności do pracy pracowników  przez cały okres ich aktywności zawodowej. W ramach dofinansowania można więc poprawić lub zapewnić bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy. Zakupić urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym. Można oświetlić miejsca i stanowiska pracy oraz wprowadzić ochronę przed promieniowaniem optycznym. Zastosować ochronę przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną, zainstalować urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze czy też urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza. Zapewnić sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy. Można też zainwestować w sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne oraz w środki ochrony indywidualnej.

Jakie dofinansowanie i dla kogo?

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie firmy, a poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa. Mikro przedsiębiorstwa, w których zatrudnionych jest od 1 do 9 pracowników, mogą otrzymać 90 proc. dofinansowania do projektu, w kwocie nieprzekraczającej 140 tys. zł. Małe przedsiębiorstwo, zatrudniające od 10 do 49 zatrudnionych, może starać się o dofinansowanie 80 proc. budżetu projektu, w kwocie nie wyższej niż 210 tys. zł. Średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające od 50 do 249 osób mogą liczyć na dofinansowanie projektu w wysokości 60 proc. jego budżetu, w kwocie do 340 tys. zł i duże przedsiębiorstwa, zatrudniające od 250 osób, mogą uzyskać dofinansowanie projektu w 20 procentach, ale za to w kwocie do 500 tys. zł, czyli pół miliona.

O dofinansowanie mogą się starać pracodawcy, którzy nie mają zaległości w opłacaniu składek i podatków, nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub układowego z wierzycielem. Z dofinansowania można korzystać raz na 3 lata.

 

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button
Close
Close