Ekologiczne konkursy dla uczniów

Reklama

Starostwo Powiatowe w Radomsku zaprasza uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu do udziału w konkursach o tematyce proekologicznej.


Konkursy dla uczniów klas VI-VIII:

1. Wykonanie pracy plastycznej, filmu (animacji), lub kolażu promującego tematykę właściwej gospodarki odpadami:

  • segregacji odpadów,
  • nadawania odpadom „drugiego życia”,
  • zapobiegania powstawaniu „dzikim wysypiskom”,
  • promowania postaw proekologicznych przyczyniających się do redukcji liczby wytwarzanych odpadów, takich jak np.: stosowanie wielorazowych butelek filtrujących (zamiast butelek PET);używania wielorazowych toreb materiałowych na zakupy (zamiast plastykowych reklamówek); promowania ograniczenia ilości stosowanych opakowań (np. niepakowania wszystkich warzyw i owoców w plastykowe torebki podczas zakupów).

2. Wykonanie pracy nt. „Zrób sam coś z niczego– zamień odpad w coś fajnego”

Konkurs ten ma na celu pobudzenie kreatywności uczniów w połączeniu z zwiększeniem świadomości ekologicznej – w jego ramach należy wymyślić sposób wykorzystania wytwarzanych w domach odpadów, a następnie wcielić go w życie, tak aby nadać im „nowe życie” (może to być np. stworzenie elementu wystroju wnętrz, zabawek, przedmiotów codziennego użytku, elementów małej architektury ogrodowej).

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

Test wiedzy będzie miał na celu sprawdzenie wiedzy uczniów na temat właściwego postępowania z odpadami, w tym szczególności zasad segregowania odpadów, ich zagospodarowania oraz postępowania z odpadami problemowymi. Będzie to test wyboru. Oto przykładowe pytania:

  1. Co należy zrobić ze stłuczoną szklanką?
  2. Czy zużyte żarówki stanowią odpad niebezpieczny?
  3. Czy skórki po owocach cytrusowych nadają się do wykorzystania w domowych kompostownikach?
  4. Jaki jest najbardziej właściwy sposób postępowania z nienadającą się do dalszej eksploatacji lodówką?
  5. Czy odpady azbestowe można poddawać recyklingowi?
  6. Co jest bardziej właściwe z punktu widzenia hierarchii postępowania z odpadami – unieszkodliwienie ich na składowisku odpadów, czy poddanie spalaniu w instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

Czytaj też: Bezpieczna droga do szkoły z radomszczańskimi policjantami

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD