Nabór wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON

Reklama

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku przypomina o trwającym naborze wniosków na przyznanie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Trwa nabór wniosków z PFRON w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku:

  1. dla pracodawców: o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.
  2. dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Radomsku jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu: o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

Wnioski będą przyjmowane do wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. Pozostała do dyspozycji kwota to 51 725,00 zł. w ramach programu „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach takich, jak osoby bezrobotne, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wydatki te będą finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane w/w formami wsparcia powinny złożyć, w ogłoszonym terminie naboru, odpowiedni wniosek. Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informacje na temat ogłoszonych naborów można uzyskać w siedzibie urzędu lub dzwoniąc pod wskazane numery telefonów:

  • wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – pokój nr 26, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 38,
  • środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej – pokój nr 26, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 38.

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD