STAŻE ZAGRANICZNE – ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE

Reklama

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku rozpoczyna realizację projektu „Praktyka czyni mistrza” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.11.2017 – 31.10.2019 r. Dofinansowanie projektu wynosi 145198,00 EUR.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 52 uczniów, w tym podniesienie ich kompetencji zawodowych oraz umiejętności językowych, ponadto rozwinięcie umiejętności osobistych oraz społecznych uczniów, zwiększenie samodzielności, motywacji oraz przedsiębiorczości. Problem bezrobocia wśród ludzi młodych wciąż jest trudny do rozwiązania. Nasz projekt może w istotny sposób przyczynić się do jego złagodzenia i do zmiany nieufnego stosunku pracodawców do absolwentów szkół. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi zdobędą cenne doświadczenie w pracy u zagranicznych przedsiębiorców. Umiejętności uczniów zostaną potwierdzone przez dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz krajowe certyfikaty, które z pewnością stanowić będą istotny punkt w ich CV i zwrócą uwagę potencjalnych pracodawców.  Zagraniczne praktyki to także szansa na poznanie innych kultur, poszerzenie horyzontów i światopoglądu, co ułatwi poruszanie się po europejskim rynku pracy.

Celem projektu jest także podniesienie jakości edukacji praktycznej oraz umiejętności językowych i organizacyjnych kadry szkoły i partnera angielskiego – Enso Group. Efektem realizacji projektu będzie również podniesienie świadomości międzykulturowej, zwiększenie innowacyjności i elastyczności w działaniu szkoły. Szkoła stanie się bardziej rozpoznawalna lokalnie i zaistnieje w  Europie.

W toku realizacji projektu 52 uczniów wyjedzie na staże w angielskich przedsiębiorstwach organizowane przez naszego partnera – firmę Enso Group z siedzibą w Plymouth. W projekcie wezmą udział uczniowie z kierunków: technik mechanik, technik budownictwa, technik geodeta, technik pojazdów samochodowych, mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie będą uczestniczyć w czterotygodniowych praktykach (technikum) i dwutygodniowych praktykach (szkoła branżowa) u angielskich przedsiębiorców. Terminy staży zostały wyznaczone na:

07.05-1.06.2018 –  wyjazd 16 uczniów technikum

15.10-26.10.2018 – wyjazd 16 uczniów szkoły branżowej

06.05-31.05.2019 – wyjazd 20 uczniów technikum

Rekrutacja na pierwszy wyjazd zostanie ogłoszona w listopadzie bieżącego roku. Przed wyjazdem na staż uczniowie przejdą przez proces przygotowania do mobilności organizowany w formie zajęć dodatkowych w szkole. Odbędą się zajęcia z języka branżowego prowadzone w podziale na grupy zawodowe, zajęcia kulturowe, dotyczące m.in. norm i obyczajów charakterystycznych dla kraju przyjmującego oraz warsztaty pedagogiczne o charakterze motywacyjnym.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki oraz przejazdy lokalne w Anglii pokryte zostaną z budżetu projektu.

(info: Joanna Kruk, Damian Pawlikowski)

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD