Budżet Obywatelski: lista projektów po weryfikacji formalnej

Reklama

 

LISTA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH

W RAMACH 8. EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PRZEKAZANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ

1.

Coolturalna Biblioteka

70.000,00 zł

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie cyklu wydarzeń literackich, muzycznych i filmowych dla mieszkańców Radomska z autorami, publicystami, podróżnikami, muzykami i ludźmi kultury. Będą one także transmitowane on-line. Celem projektu jest oderwanie mieszkańców od świata komercji i zaprezentowanie dorobku ludzi pióra, filmu i muzyki.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Radomsku,
ul. Narutowicza 4

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

2.

Bezpieczne przedszkole

93.000,00 zł

Projekt zakłada wykonanie ogrodzenia przy przedszkolu. W zakres budowy wchodzi demontaż starego ogrodzenia, montaż nowego ogrodzenia wraz z furtką i bramą wjazdową oraz zagospodarowanie przestrzeni zielonej wzdłuż ogrodzenia. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci oraz osób korzystających z obiektów sportowo- rekreacyjnych na terenie Publicznego Przedszkola nr 10.

Publiczne Przedszkole nr 10 w Radomsku,
ul. Armii Krajowej 13

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

3.

Magiczny dywan

43.500,00 zł

Projekt obejmuje zakup 3 magicznych dywanów z pakietem gier, które w naturalny i przyjazny dzieciom sposób wspierają naukę i dostarczają dużo dobrej zabawy. Magiczny dywan to interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Magiczny dywan zawiera w sobie zintegrowany system czujników ruchu, projektor i komputer. Projekt przewiduje przeprowadzenie cyklicznych zajęć dla dzieci w godzinach popołudniowych raz w tygodniu.

Publiczne Przedszkole nr 10 w Radomsku,
ul. Armii Krajowej 13

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

4.

Bieg po zdrowie

213.989,25 zł

W ramach projektu zostanie zrealizowana 3-torowa bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej odpornej na ścieranie i temperaturę. Bieżnia z rozbiegiem 73 m., zakończona będzie skocznią do skoku w dal o wymiarach 4×6 m. wraz z montażem belki do skoku w dal w odległości 1,3 m. od obramowania skoczni.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Radomsku,
ul. Narutowicza 207

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

5.

,,Nauka na świeżym powietrzu – altana edukacyjna’’

72.000,00 zł

Celem projektu jest zaprojektowanie i wybudowanie altany dydaktycznej mieszczącej w środku min. 32 osoby. Altana ma mieć kształt prostokątny z zabudowanymi trzema bokami i jednym bokiem otwartym. Altana zadaszona z drewnianą podłogą. W środku altany mają znajdować się dwa duże stoły z czterema ławkami z oparciem na plecy, donice do uprawy roślin, a także tablice edukacyjne do nauki przyrody, biologii i ekologii.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku,
ul. Szkolna 4

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

6.

Bezpieczna Czwórka

12.000,00 zł

W ramach projektu ma zostać zamontowany szlaban wjazdowy na teren PSP nr 4 otwierany pilotem. Szlaban będzie wyposażony w systemy awaryjnego otwierania za pomocą stosownego sygnału dźwiękowego, w tym również sygnału dźwiękowego pojazdów uprzywilejowanych.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku,
ul. Szkolna 4

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

7.

Planeta dzieci – plac zabaw przy PSP 7

230.362,41 zł

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego, bezpiecznego i dostosowanego do różnych potrzeb placu zabaw na terenie szkoły. Plac zabaw będzie ogrodzony i wyposażony w atrakcyjne urządzenia zabawowe, również dla dzieci z ograniczeniami ruchowymi, zestawy sprawnościowe linowe. Na placu znajdą się także estetyczne nasadzenia zieleni

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomsku,
ul. 11 Listopada 16

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

8.

Piosenka pod chmurką

165.000,00 zł

Projekt ma na celu zamontowanie zadaszenia nad sceną plenarną oraz zakup nagłośnienia na scenę:

  • zadaszenie (konstrukcja stalowa, fundamenty, dach),

  • nagłośnienie (kolumna głośnikowa szt. 4, cyfrowy wzmacniacz miksujący szt. 1, poczwórny odbiornik wieloczęstotliwości, mikrofon bezprzewodowy szt. 4, statyw do kolumn głośnikowych szt. 4, mobilna skrzynia szt. 1, niezbędne akcesoria 1 kpl.).

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomsku,
ul. Dąbrowskiej 27

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

9.

Zielono na Placu Targowym

100.000,00 zł

Założeniem projektu jest utworzenie nowej przestrzeni zielonej poprzez nasadzenie kilkunastu dużych drzew (klon, katalpa), jak również nasadzenie krzewów takich jak cisy, róże, hortensje, ozdobne trawy czy berberysy. Na terenie na którym będą dokonywane nasadzenia kostka brukowa zostanie zdemontowana, nawieziona ziemia i wykonane estetyczne nasadzenia. Miejsce to zostanie również wyposażone w ławki ogrodowe.

Plac Targowy w Radomsku ul. Targowa 4

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

10.

Zaplecze szatniowo-sanitarne przy boisku na ul. Kukuczki

210.330,00 zł

Celem projektu jest stworzenie zaplecza szatniowo-sanitarnego dla młodych sportowców oraz magazynu na sprzęt sportowy. Zaplecze to będzie zbudowane (przygotowanie i utwardzenie terenu) z odpowiednich kontenerów wraz podłączoną instalacją elektryczną.

Boisko sportowe przy ul. Kukuczki w Radomsku

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

11.

Bramki dla 6

8.000,00 zł

Projekt ma na celu zakup 6 szt. bramek dla najmłodszych adeptów piłki nożnej. Będą to bramki przenośne o wymiarach 3×1,55.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Radomsku,
ul. Św. J. Królowej 20

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

12.

Rozbudowa chodnika wokół PSP 10

21.402,50 zł

W ramach projektu wykonana zostanie rozbudowa chodnika wokół południowej i zachodniej strony skrzydła PSP nr 10 w Radomsku. Projekt będzie obejmował rozbiórkę starego chodnika wraz z wywozem oraz budowę nowego chodnika z kostki brukowej o gr. 6 cm na podłożu piaskowym i podsypce piaskowo-cementowej 5 cm.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Radomsku,
ul. Makuszyńskiego 25

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

13.

Remont boiska do piłki nożnej przy PSP 10

47.000,00 zł

W ramach projektu zostanie wykonana renowacja płyty boiska, tj. wertykulacja, areacja, piaskowanie oraz dosianie trawy i wymiana darni na polach bramkowych. Ponadto zostaną wymienione siatki na bramkach i piłkochwytach.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Radomsku,
ul. Makuszyńskiego 25

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

14.

Budowa boiska wielofunkcyjnego – koszykówka, tenis, piłka nożna, piłka siatkowa

250.000,00 zł

Projekt obejmuje stworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią dla aktywnych mieszkańców Radomska, osób amatorsko uprawiających sporty: piłkę nożna, piłkę siatkową, koszykówkę, tenisa. W ramach zadania planuje się również ogrodzenie terenu oraz budowę oświetlenia.

ul. Chabrowa w Radomsku
(działka nr 257/6 obręb 0042)

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

15.

Przebudowa placu zabaw przy ul.

Chabrowej

250.000,00 zł

Projekt zakłada przebudowę istniejącego placu zabaw, tj. wymianę dotychczasowych zabawek oraz wykonanie nowych urządzeń które posłużą dzieciom na kolejne lata.

ul. Chabrowa w Radomsku
(działka nr 257/6 obręb 0042)

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

16.

STRAŻnicy MIASTA

razem silniejsi

239.220,00 zł

Celem projektu jest zakup i doposażenie jednostek OSP działających na terenie miasta w środki ochrony osobistej strażaka oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczych.

OSP Folwarki, OSP Bogwidzowy, OSP Stobiecko Miejskie,

OSP Sucha Wieś

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

17.

Łączymy Sadową z 11 Listopada

160.000,00 zł

Projekt zakłada położenie chodnika i założenie oświetlenia (może też być ścieżka rowerowa lub deptak). W ramach projektu wykonane zostaną również nasadzenia drzew i roślin oraz zamontowane zostaną ławki.

Teren pomiędzy ul. 11 Listopada a ul. Sadową

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

18.

BEZPIECZNIE DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

249.000,00 zł

Projekt zakłada budowę traktu pieszo-rowerowego wzdłuż ogrodów działkowych mieszczących się między ul. Ks. Kościowa i ul. Zachodnią. Trakt będzie miał długość ok 380 – 400m. i szerokość ok 3m. i będzie wykonany z kostki brukowej. Dla bezpieczeństwa użytkowników powstanie także oświetlenie.

Pas drogowy łączący ul. Ks. Kościowa z
ul. Zachodnią

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

19.

DRZEWA MIEJSKIE

WKOPMY JE RAZEM!

83.000,00 zł

Projekt zakłada uruchomienie aplikacji internetowej dostępnej on-line na smartfonach (np. wkopdrzewo.radomsko.pl), dzięki której każdy mieszkaniec będzie mógł wskazać lokalizację (na mapie), w której proponuje wsadzić drzewo (drzewa – maks. 5). Dzięki projektowi można będzie wprowadzić w otoczenie miasta Radomska wiele ciekawych gatunków drzew i kształtować zamiłowanie mieszkańców do drzew ich pielęgnacji i troski.

Teren całego miasta

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

20.

Dzień sportu i rekreacji w PSP nr 8

15.500,00 zł

W ramach projektu zorganizowany zostanie Dzień Sportu i Rekreacji w PSP nr 8 w Radomsku, podczas którego zostaną przeprowadzone liczne zawody sportowe dla dzieci ich rodzin. Zakupiony zostanie również konieczny sprzęt sportowy, dzieci będą mogły skorzystać z dodatkowych atrakcji tj. strefa dmuchańców, przejażdżki i oprowadzanie konne oraz animacje dla dzieci.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Radomsku, ul. Reja 81

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

21.

Strefa rekreacyjna przy PSP nr 8

100.000,00 zł

Projekt ma na celu zakup i zamontowanie trybun sportowych przy istniejącym boisku wielofunkcyjnym oraz zakup siłowni zewnętrznej wraz z stojakami na rowery. W ramach projektu zostanie wykonane także utwardzenie terenu przy trybunach.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Radomsku, ul. Reja 81

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

22.

Nawadnianie boiska oraz budowa studni głębinowej wraz z buforem wodnym

95.000,00 zł

Projekt zakłada wykonanie kompletnego systemu nawadniania boiska piłkarskiego wraz z budową studni głębinowej z buforem wodnym na stadionie miejskim. Budowa studni pozwoli ograniczyć koszty związane z zakupem wody do nawadniania.

Stadion miejski przy ul Brzeźnickiej 26

Zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym

 

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD