Prace na Gliniankach. Niebawem radomszczanie będą mogli korzystać z nowoczesnego parku [FOTO]

Reklama

Na Gliniankach praca wre. Teren zmienia się z dnia na dzień. Obecnie prace budowlane prowadzone są przy niecce zbiornika wodnego oraz w górnej części parku. Kompleks wypoczynkowy zostanie oddany do użytku jesienią. Wartość całości zadania to prawie 16 mln złotych.


Kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy po byłej cegielni (kopalni gliny), buduje się na niemal 7 ha obszarze. Na terenach powstanie m.in. boisko sportowe, sensoryczny plac zabaw, ściana do graffiti czy tężnie solankowe. Na zaawansowanym etapie są również prace budowlane związane z infrastrukturą techniczną oraz ciągami komunikacyjnymi.

Działka zlokalizowana jest pomiędzy ulicami: Matejki, Kamińskiego, Maczka, Grota-Roweckiego i Skłodowskiej-Curie. Główne wejście do terenów turystyczno-rekreacyjnych będzie znajdowało się przy ulicy Matejki, ponadto bramy będą zlokalizowane od strony Grota-Roweckiego, Skłodowskiej-Curie, dwie od strony ulicy Maczka, a parkingi znajdować się będą od ulic Matejki i Grota-Roweckiego.

W ramach realizacji inwestycji planuje się:

 • budowę górki saneczkowej ze strefą zjazdową;
 • budowę systemowej, wolnostojącej toalety publicznej wraz z niezbędnymi instalacjami wodno – kanalizacyjnymi i elektrycznymi zasilającymi obiekt toalety;
 • budowę dwóch tężni solankowych wraz z niezbędnymi instalacjami wodno – kanalizacyjnymi i elektrycznymi zasilającymi obiekty tężni;
 • budowę parkingu na 22 miejsca postojowe na działce nr ewid. 95/71 obręb 15 Radomsko;
 • budowę utwardzonych ciągów komunikacyjnych;
 • budowę schodów terenowych;
 • budowę instalacji elektrycznej oświetlenia terenu;
 • budowę boiska sportowego, wielofunkcyjnego;
 • budowę instalacji wodociągowej do punktów poboru wody;
 • budowę instalacji odwodnienia terenu wraz ze szczelnym zbiornikiem odparowującym na wody opadowe i roztopowe. Ponadto wody opadowe z obiektu toalety publicznej oraz obiektów tężni solankowych odprowadzone zostaną powierzchniowo na tereny zielone przyległe do przedmiotowych obiektów;
 • budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym w postaci: urządzeń zabawowych na placu zabaw, ściany do grafiki, ławek, siedzisk, stolików z ławkami, koszy na śmieci, budek dla ptaków, budek dla jeży, psich stacji, poideł dla pszczół, budek dla wiewiórek, rampa rowerowa, Street Workout oraz elementów do gry w Minigolfa a także zjazdu linowego;
 • obiektu rekreacyjnego typu Pumptrack;
 • przebudowę drogi gminnej ul. Matejki w zakresie budowy 9 miejsc postojowych na działce nr ewid. 95/30 obręb 15 Radomsko;
 • budowę zjazdu z drogi gminnej (ul. Gen. Grota – Roweckiego).

W ramach inwestycji planuje się wykonać budowę instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji wodociągowej oraz instalacji technologicznej kompleksu tężni solankowych.

Ponadto w ramach zadania zaprojektowano budowę instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla obiektu toalety publicznej, a także budowę punktów poboru wody (5 szt.) oraz zdrojów wody pitnej (2 szt.). Na przedmiotowym terenie zaplanowano również budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej Ø110 mm (do zasilenia toalety oraz kompleksu tężni solankowych) zakończonej hydrantem zewnętrznym DN 80 mm, w celu odpowietrzenia przedmiotowej instalacji.

Ponadto w ramach zadania zaprojektowano budowę instalacji elektrycznej zasilającej poszczególne obiekty budowlane oraz budowę instalacji oświetlenia terenu.

W ramach zadania planuje się wykonać nieznaczne korekty w układzie wysokościowym przedmiotowego terenu. Związane to będzie przede wszystkim z budową poszczególnych obiektów budowlanych oraz budową układu komunikacyjnego. Układ zieleni na przedmiotowej działce zostanie wzbogacony w nowe gatunki drzew i krzewów, a także roślinność niską w postaci np. bylin.

Na realizacje Glinianek miasto otrzymało 7,5 mln zł z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.Poniżej projekt zagospodarowania terenu:


Czytaj też: Będą nowe nasadzenia na Żeromskiego

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD