Wkrótce ruszy budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Narutowicza

Reklama

W piątek 29 września w urzędzie miasta została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Narutowicza. Zadanie zostanie wykonane przez firmę P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika.


Inwestycja polega na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej od ul. Parkowej do granic miasta. Środki na realizację inwestycji pochodzą Programu Inwestycji Strategicznych edycja II.

Podpisana umowa opiewa na kwotę: 6 927 800,51 zł. Termin wykonania zadania to: 29.10.2024 r.

Wykonawca BUD-AN , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu uchylił się od zawarcia umowy. W związku z zaistniałą sytuacją dokonano ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu.

Na ul. Narutowicza zaplanowano również budowę chodnika, ścieżki rowerowej, odwodnienia i oświetlenia, które przeprowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Chodnik i ścieżka rowerowa powstaną na odcinku od ul. Wincentego Witosa do Ronda Sybiraków. Oświetlenie uliczne zostanie wykonane ze środków finansowych Miasta Radomska.


Czytaj też: MOPS bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD