MEBIN

Zmiana zasad przyznawania dotacji branżowych dla mikro i małych przedsiębiorców

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713).

Rozporządzenie wprowadza m. in. zmiany w zasadach przyznawania dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w określonych branżach.

Przepisy wprowadzają następujące zmiany:

  1. Dodano 17 nowych branż, które mogą skorzystać z dotacji, o następujących PKD tj.: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 51.10.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.
  2. Dodano nowy termin (luty 2020 r.) w stosunku do którego można zweryfikować spadek obrotów przedsiębiorcy.
  3. Zmieniono termin, w którym dokonuje się oceny czy prowadzona była działalność o określonym kodzie PKD i czy działalność nie była zawieszona – 31.03.2021 r.
  4. Zmieniono liczbę dotacji – od jednego do pięciu razy w zależności od branży.
  5. Wydłużono okres składania wniosków do 31.08.2021 r.

Przepisy rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 26.04.2021 r. czyli od tego dnia do 31.08.2021 r. będzie można składać wnioski zgodnie z nowymi zasadami. Wnioski o udzielenie dotacji nadal należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Wnioski, które będą złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.


Nowe zasady przyznawania dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia – od 26.04.2021 r.

O dotację udzielaną na podstawie rozporządzenia mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

  • którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z załączoną tabelą:
  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r. Przykładowo, jeśli miesiącem składania wniosku jest maj 2021 r., to miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest kwiecień 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów – marzec 2021 r. (miesiąc poprzedni względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub marzec 2020 r. (miesiąc analogiczny w roku poprzednim względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub luty 2020 r., lub wrzesień 2020 r.
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r. Dodatkowo działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

Tabela wskazuje maksymalną liczbę dotacji, jaką może otrzymać przedsiębiorca określonej branży. W tym przypadku liczbę tę określamy sumując wszystkie dotacje, które przedsiębiorca otrzymał dotychczas na podstawie rozporządzeń, czyli od dnia 1 lutego 2021 r. Np. jeśli przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą o przeważającym kodzie PKD 74.20.Z złożył wnioski w lutym, marcu i kwietniu 2021 r. to z dotacji będzie mógł skorzystać jeszcze dwa razy np. w maju i czerwcu 2021 r. lub w innych miesiącach (lipcu lub sierpniu – do 31.08.2021 r.) w których będzie spełniał warunki do przyznania dotacji.

Szczegółowe informacje oraz wniosek dostępne będą od dnia 26 kwietnia 2021 r. na stronie www.radomsko.praca.gov.pl oraz www.tarczaradomsko.pl Wniosek należy złożyć poprzez platformę www.praca.gov.pl


Czytaj też: Ponad 565 tys. osób z łódzkiego otrzymało trzynastą emeryturę

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button
Puls Radomska

FREE
VIEW