GDDKiA OGŁOSIŁA PRZETARG NA BUDOWĘ AUTOSTRADY

Reklama

W łódzkim oddziale GDDKiA ogłoszono dziś przetarg na brakujące odcinki autostrady A1 od węzła „Tuszyn” do granicy z województwem śląskim  i drogi ekspresowej S14 od węzła „Łódź Lublinek” do Słowika.

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  i w  przypadku autostrady  A1 obejmuje cztery odcinki realizacyjne: A (węzeł „Tuszyn” – węzeł „Piotrków Trybunalski Południe”), B (węzeł „Piotrków Trybunalski Południe” – węzeł „Kamieńsk”), C (węzeł „Kamieńsk” – węzeł „Radomsko”), D (węzeł „Radomsko” – granica województw śląskiego) i będzie realizowana w formule „Projektuj i Buduj”.

Przyszły wykonawca otrzyma informacyjnie, przygotowaną wcześniej dokumentację i PFU i na tej podstawie będzie mógł zrealizować zadanie. Będzie ono polegało na przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej i wybudować autostradę o łącznej długości 63,8 km. (Odcinek A – dł. 15,84 km, odc. B – dł. 24,21 km długości, odc. C – dł. 16,72 km, odc. D – dł. 7,02 km). Decyzję ZRID na wszystkie cztery odcinki uzyskano 11 listopada 2013 roku.

– Najistotniejsza zmiana będzie dotyczyła odcinków: B, C i D, czyli obecnego odcinka DK1. W miejsce dwóch pasów ruchu w każdym kierunku, pojawią się po trzy pasy dla każdej jezdni. Znikną, co oczywiste, wszystkie jednopoziomowe skrzyżowania, a w miejscach połączenia autostrady A1 z najważniejszymi szlakami regionu pojawią się węzły bezkolizyjne. Chodzi o skrzyżowanie  w Kamieńsku A1/DW484 i w Radomsku A1/DK 42. Przekrój nowej autostrady będzie się składał z 2 jezdni, każda po 3 pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy, pasa awaryjnego o szerokości 3,00 m i pasa dzielącego o szerokości 5,00 m – tłumaczy rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA Maciej Zalewski.

Nowa trasa będzie miała nawierzchnię betonową, co radykalnie podniesie jej trwałość. Ocena się, że bez poważniejszych zabiegów remontowych nawierzchnia powinna służyć bez problemów przez najbliższe 30 – 40 lat. Dzięki nowej trasie znacznie łatwiejszy będzie dostęp do polskich portów na Bałtyku nie tylko dla mieszkańców Polski ale także dla przedsiębiorców z Czech, Słowacji, czy Węgier, co znacznie podnosi konkurencyjność polskich portów i mieć znaczący wpływ na relacje gospodarcze z naszymi południowymi sąsiadami.

Jeśli chodzi o budowę drogi ekspresowej S14, inwestycja obejmuje dwa odcinki realizacyjne; I – węzeł „Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów” (z węzłem) i II – węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – Słowik i będzie realizowana w formule „Projektuj/Optymalizuj i Buduj”.

Przyszły wykonawca otrzyma do dyspozycji: projekt, decyzję ZRID, przygotowaną wcześniej dokumentację oraz  PFU i na tej podstawie będzie mógł zrealizować zadanie. Będzie ono polegało na przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej i na wybudowaniu odcinka drogi ekspresowej o łącznej długości do 28,5 km (zależnie od przyjętych przez wykonawcę rozwiązań).

2 października 2015 roku ogłoszono przetarg na budowę obu odcinków realizacyjnych  S-14, jednak ze względu na fakt, że wszystkie 18 ofert znacznie przekraczało kosztorys inwestorski (z uwzględnieniem kwot zabezpieczenia od ponad 200 milionów do ponad miliarda złotych) 21 kwietnia przetarg został unieważniony.

Zakres przetargu, łącznie dla dwóch odcinków, obejmuje między innymi: budowę dwujezdniowej trasy o nawierzchni bitumicznej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną, w tym: węzłów drogowych, budowę kilkudziesięciu wiaduktów i mostów, przebudowę odcinków dróg istniejących w zakresie kolizji z drogą ekspresową, budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz likwidację licznych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (taką jak: sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, urządzenia melioracyjne itp.)

– Budowa brakującego odcinka drogi ekspresowej S-14 jest niesłychanie ważna zarówno z punktu widzenia strategii transportowej w regionie, jak i dla całego transportu krajowego. Pozwoli „domknąć” autostradowy „ring” wokół aglomeracji łódzkiej, co zdecydowanie  poprawi warunki życia mieszkańców: Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego, a także radykalnie skróci czas przejazdu przez centrum kraju, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo podróżowania. Pozwoli też na ożywienie gospodarcze całej zachodniej ściany aglomeracji łódzkiej przyczyniając się do dalszego rozwoju nie tylko stolicy regionu ale również pozostałych, wymienionych wyżej miast – mówi Maciej Zalewski.

Jeśli chodzi o warunki postępowania, zamawiający (GDDKiA) wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 38 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Nie dotyczy to jednak etapu projektowana, do którego  okresy zimowe są wliczane. Minimalny termin realizacji wynosi 32 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert, oraz udzielenie zamówienia: cena stanowi 60 proc., a kryteria pozacenowe (dotyczące jakości) pozostałe 40 proc.

– Przewidujemy, że umowę z wykonawcą/wykonawcami uda się podpisać wiosną przyszłego roku – mówi Maciej Zalewski.

(info: GDDKiA w Łodzi)

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD